Ladataan
Pääaiheet 100 tuoreinta Satakunta Koronavirus Live Urheilu Ajanviete Näköislehti Kulttuuri Porilaine Tähtijutut

Ely-keskus haluaisi JVP-Euralle raja-arvon bisfenoli S:lle, myös ravinnekuormitus huolettaa – Kunnanhallituksen mukaan purkupaikan siirto maksaisi maltaita, mutta hyödyttäisi vain vähän

Euran kunnanhallitus ei lämmennyt vaatimuksille kumota tai muuttaa JVP-Euran Etelä-Suomen aluehallintovirastolta (avi) saamaa lupaa laskea puhdistetut jätevedet jatkossakin Eurajokeen. Kunnanhallitus antoi maanantaina Vaasan hallinto-oikeudelle vastineensa kaikkiaan kahdeksaan päätöksestä tehtyyn valitukseen. Varsinais-Suomen ely-keskus vaati avin päätöksen kumoamista, jotta JVP-Euralle voitaisiin antaa tarkemmat lupamääräykset. Avin päätöksessä purkuvesien luparajat oli tarkistettu vain vain fosforin ja hygienisoinnin osalta, mutta ely-keskuksen mukaan se ei riitä. Ely katsoo, että puhdistamolle tulisi määrätä lupa- ja tavoiterajojen tarkistamista varten ympäristölaissa määrättävä selvitys. Purkuvesien bisfenoli S -kemikaalille pitäisi Ely-keskuksen mielestä määrätä vähintään tavoiteraja-arvo. Bisfenoli S on korvannut Jujo Thermal Oy:n prosessissa aiemmin käytetyn bisnenoli A:n. Ely-keskus muistuttaa, että Euroopan kemikaaliviraston mukaan korkein haitattomaksi arvioitu bisfenoli S -pitoisuus jokivedessä on 0,27 milligrammaa litrassa. Euran kunnanhallituksen vastineen mukaan erityinen selvitys ei ole tarpeen, koska avin käytettävissä on ollut yksityiskohtaiset tiedot. Lupapäätöksen raja-arvot ovat vastineen mukaan pitoisuuksien ja tehokkuuksien yhteisvaikutuksiltaan tiukat. Kunnanhallitus muistuttaa, että JVP-Eura on antanut valvovalle viranomaiselle tehostamissuunnitelman, jossa määriteltyjen investointien tulee olla toteutettuina kesäkuun lopussa vuonna 2022. Jos lupapäätös kumottaisiin ja palautetaan uudelleen avin käsittelyyn, sen käsittelyaika pitkittyisi oleellisesti. Tällöin JVP-Euran olisi kunnanhallituksen mukaan vaikeaa tehdä päätökset suunnitelluista investoinneista. Ely-keskuksen lisäksi avin päätöksestä valittivat MTK-Eurajoki, Suomen luonnonsuojeluliiton Satakunnan piiri, Eurajoen vesiensuojeluyhdistys, Eurajoen vesistön osakaskuntia ja joukko yksityishenkilöitä. Valituksissa oltiin huolissaan muun muassa JVP-Euran Eurajokeen aiheuttamasta ravinnekuormituksesta. Kunnanhallituksen mukaan JVP-Euran purkuvesien osuus joen typpikuormasta on vain 1,0 ja fosforikuormasta vain 1,7 prosenttia. Puhdistettujen jätevesien purkupaikan siirto Eurajoesta toiseen vesistöön aiheuttaisi kunnanhallituksen mukaan kohtuuttoman korkeat kustannukset saavutettavaan hyötyyn nähden.