Ladataan
Pääaiheet 100 tuoreinta Satakunta Koronavirus Live Urheilu Ajanviete Näköislehti Kulttuuri Porilaine Tähtijutut

Jämijärven ex-kunnanjohtajalla potku-uhka pohjoisessa – Sodankylässä 15 valtuutettua ajaa erottamista

Jämijärven kunnanjohtajana viime kesään asti työskennelleen Kirsi Virtasen aika Sodankylän peräsimessä on jäämässä lyhyeksi. Enemmistö eli 15 kunnanvaltuutettua 27:stä on allekirjoittanut aloitteen, jossa ehdotetaan Virtasen irtisanomismenettelyn aloittamista. Kunnanhallituksen puheenjohtaja Mikko Py­hä­jär­vi (kesk.) on kunnanhallituksen puheenjohtajana se henkilö, jonka valmisteltavana kunnanjohtajan erottaminen nyt on. – Olen yk­si al­le­kir­joit­ta­neis­ta. En osaa vie­lä muu­ta sa­noa ai­ka­tau­lus­ta, Pyhäjärvi kertoi Sodankylässä ilmestyvässä Sompio-lehdessä . Aloitteen al­le­kir­joit­ta­neet pe­rus­te­le­vat kun­nan­joh­ta­jan ir­ti­sa­no­mis­me­net­te­lyn käynnis­tä­mi­sen tar­vet­ta muun mu­as­sa sil­lä, et­tä Vir­ta­sen joh­ta­mi­ses­sa oli­si puut­tei­ta. – Esi­mer­kik­si epä­a­si­al­li­ses­ta käy­tök­ses­tä alais­ta koh­taan an­net­tu huo­mau­tus, toi­mimi­nen vas­toin kun­nan­hal­li­tuk­sen omis­ta­ja­oh­jaus­ta kun­nan omis­ta­mas­sa yh­ti­ös­sä sekä ky­vyt­tö­myys pri­o­ri­soi­da, esi­mer­kik­si kun­nan­joh­ta­jan esi­tys ta­lous- ja hal­lintojohta­jan työ­suh­teen päät­tä­mi­sek­si vai­ke­as­sa ta­lous­ti­lan­tees­sa, aloi­tet­ta pe­rustel­laan. Aloite on kerännyt kannatusta kunnan vahvan puolueen Keskustan lisäksi myös vasemmistoliitosta ja SDP:stä. Aloitteen ensimmäinen allekirjoittaja on kun­nan­val­tuus­ton 1. va­ra­pu­heen­joh­ta­ja Ar­ja Mä­ki­ta­lo (kesk.). Johtavista luottamushenkilöistä aloitteen takana ovat kunnanhallituksen puheenjohtajistosta Pyhäjärven lisäksi myös kun­nan­hal­li­tuk­sen en­sim­mäi­nen va­ra­pu­heen­joh­ta­ja Kau­ko Nur­me­la (vas.), 2. va­ra­pu­heen­joh­ta­ja Han­na Rii­p i sekä kunnanhallituksen keskustalaiset jäsenet Lea Ai­kio (kesk.), Pert­ti Ter­vo . Sen sijaan kokoomuslaisten, vihreiden kahden valtuutetun tai kummankaan perussuomalaisten valtuutetun nimiä ei löydy 15 allekirjoittajan joukosta. So­dan­ky­län kun­nan ja kun­nan­joh­ta­ja Vir­ta­sen vä­lil­lä on joh­ta­ja­so­pi­mus.