Ladataan
Pääaiheet 100 tuoreinta Satakunta Koronavirus Live Urheilu Ajanviete Näköislehti Kulttuuri Porilaine Tähtijutut

Harjavaltaan varastoitu uraani voidaan palauttaa Sotkamoon – ”Nykyisen raaka-aineemme mukana ei tule uraania”, sanoo Nornickelin toimitusjohtaja Joni Hautojärvi

Terrafame Oy:n torstaina valtioneuvostolta saama lupa uraanin talteenottoon tarkoittaa samalla sitä, että Nornickel Harjavallassa vuosina 2011–2015 erotettu uraani voidaan siirtää takaisin Sotkamoon. Siirrettävän uraanin enimmäismäärä on kymmenen tonnia. Samalle määrälle myös Nornickel sai aikanaan varastointiluvan. Harjavallassa varastoitu uraani on peräisin Talvivaaran kaivokselta tulleesta nikkelisulfidista. Käytännössä uraanin tuottaminen Harjavallassa liittyi nikkelin epäpuhtauksien poistoon. – Nykyisen raaka-aineemme mukana ei tule uraania, eli kaikki uraani, mikä Harjavaltaan on varastoitu, on Terrafamelta ja Talvivaarasta, kertoo Nornickel Harjavallan toimitusjohtaja Joni Hautojärvi . Valtioneuvosto myönsi Terrafamelle ydinenergialaissa tarkoitetun luvan kaivos- ja malminrikastustoimintaan. Yhtiö sai luvan uraanin talteenottoon Sotkamon kaivoksesta saatavasta malmista. Samalla valtioneuvosto myönsi Terrafamelle luvan Nornickel Harjavallassa erotetun uraanin talteenottoon. Uraanin talteenottoa varten ei kaivoksesta erikseen louhittaisi malmia, vaan talteenotto tapahtuu prosessiliuoksesta. Uraani voidaan erottaa prosessista sinkkisulfidin saostuksen jälkeen erillisessä talteenottolaitoksessa. Laitos on jo valmiina kaivosalueella, kerrotaan työ- ja elinkeinoministeriön tiedotteessa. Valtioneuvosto katsoo päätöksessään, että hanke on yhteiskunnan kokonaisedun mukainen ja täyttää ydin- ja säteilyturvallisuutta koskevat vaatimukset. Ennen käytön aloittamista uraanin talteenottolaitos tarvitsee vielä Säteilyturvakeskuksen antaman käynnistämisluvan. Ympäristöministeriö katsoo lausunnossaan, että talteenotolla voidaan vähentää merkittävästi uraanin kerääntymistä alueella ja vesiympäristöön. Myös Kainuun ely-keskuksen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (yva) yhteysviranomaisen lausunnon mukaan toiminnan ympäristövaikutukset alueella ovat pienemmät, kun uraanilaitos otetaan käyttöön kuin tilanteessa, jossa toimintaa jatketaan ilman uraanin talteenottoa.