Ladataan
Pääaiheet 100 tuoreinta Tähtijutut Satakunta Urheilu Näköislehti Testit ja visat Porilaine Kulttuuri

Poliitikot istuvat Porissa jo nyt saman pöydän ääressä – Yhdessä tekeminen vie enemmän aikaa kuin esimerkiksi yhden miehen tai naisen show

Toimittaja Sakari Muurinen penäsi pääkirjoituksessaan (SK 30.4.) julkisuuteen tietoja Porin kaupungin virkamieskunnan näkemyksistä tarpeellisista talouden sopeuttamiskeinoista ihan konkreettisessa muodossa sekä prosessiin liittyvää poliittista johtajuutta. Toimittaja unohti värittyneessä kirjoituksessaan muutaman keskeisen asian kaupungin päätöksenteossa. Ensimmäinen niistä on asioiden valmistelu, joka kaikessa konkreettisuudessaan on virkamiesten tehtävä. Valmistelun jälkeen esittelijä esittelee valmistellut asiat päättäjille päätöksentekoa varten. Toinen tärkeä asia on valmistelun taustalla käytävät keskustelut yhteistyössä virkamiesten ja päättäjien kesken, jotka linjaavat parhaimmillaan yhteistä tahtotilaa. Tähän jälkimmäiseen onkin kuluneella valtuustokaudella kiinnitetty erityistä huomiota. Toimittaja Sakari Muurinen ehdottaa myös, että Porissakin poliitikkojen tulisi istua yhteiseen pöytään miettimään talouskysymyksiä. Todettakoon nyt, että näin on jo tehty. Kaupungin asioiden valmisteluun ja päätöksentekoon liittyvää totuuden laitaa kannattaakin aktiivisesti tiedustella heiltä, jotka aidosti tätä työtä tekevät ja siihen myös osallistuvat. Kuntatalous sukeltaa tällä hetkellä syvissä vesissä lähes koko maassa. Kaksi kolmasosaa kuntakentästä teki viime vuonna alijäämäisen tuloksen eikä tila tule kohenemaan nopealla aikataululla. Tämä johtuu jo tiedossa olevasta palveluiden kysynnän kasvusta sekä työn hinnan kohoamisesta. Edellisen hallituksen säästölait eivät ole realisoituneet kunnissa säästöinä, päinvastoin. Kuntaliiton pääekonomisti Minna Punakallio onkin todennut olevan kohtalon ivaa, että epäonnistuminen kuntasäästöissä merkitsee muutaman vuoden ajan kuntatalouden heikennystä. Se johtuu siitä, että valtion talousarviossa kuntien valtionosuuksia vähennetään ennakollisesti oletettujen säästöjen määrää vastaavasti. Kuntasektorin on toki varmasti tehtävä säästöjä jatkossakin ja saatava tuottavuuttaan kasvuun, mutta kilpailukykysopimukseen liittyvistä valtionosuusleikkauksista on päästävä vihdoin päästävä eroon. Monen muun kunnan ja kaupungin ohella Porin kaupungissa talouteen liittyvät kysymykset ovat olleet osa arkea jo pitkään. Tosiasiat kannattaa silti jokaisen tunnustaa. Harjoitus ei ole kenellekään helppo, sillä Porin kaupungissakin leijonan osa alijäämästä on syntynyt sote-kustannusten kasvusta. Talouden tasapainottamista kymmenen tai kymmenien miljoonien euron edestä ei ole mahdollista tehdä pintaraapaisuilla sieltä täältä. Investoinneista leikkaaminen ei tuo suoraan kaivattuja lisäeuroja käyttötalouteen. Kaikki maakuntamme elinvoimaan liittyvät investoinnit ovat tärkeitä ja niistä on syytä iloita kuntarajoihin katsomatta. Samoin talousahdinko on maakunnalle yhteinen ja ratkaisuja siihen voidaan hakea myös yhdessä. Satakunta on ikääntyvän ja ennusteiden mukaan vähenevän väestön maakunta ja tilinpäätösten alijäämät ovat syntyneet pääosin sote-kustannusten kasvusta. Ainoa näköpiirissä oleva kustannuksia hillitsevä konkreettinen keino on poistaa rajat perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalipalvelujen väliltä. Kaivattua poliittista johtajuutta voi olla myös yhteinen, arvostava, kuunteleva, avoin, inhimillinen ja luottamuksen arvoinen työote. Yhdessä tekeminen vie luonnollisesti enemmän aikaa kuin esimerkiksi yhden miehen tai naisen show, jossa helposti ja huomaamattaan ajaa myös itsensä poliittiseen nurkkaan. Kokonaisvaltainen, oikeudenmukainen ja faktoihin pohjautuva asiapitoinen päätöksenteko vaatii tekijöiltään kärsivällisyyttä ja pitkäjänteisyyttä. Kun kaupunginhallitus yhdessä keskeisten virkamiesten kanssa on pitänyt kevään talousseminaarinsa ja sopinut tarvittavista askelmerkeistä, asia nousee varmasti laajempaankin keskusteluun. Alleviivaan sanaa yhdessä. Diana Bergroth-Lampinen Porin kaupunginhallituksen puheenjohtaja (sd.)