Ladataan
Pääaiheet 100 tuoreinta Satakunta Koronavirus Live Urheilu Ajanviete Näköislehti Kulttuuri Porilaine Tähtijutut

Fortum alkaa purkaa valtavia tuhkavarastoja kesällä – loppuvuodesta tarvitaan lisää väkeä, jotta Porin laitosta voidaan ajaa yötä päivää

Fortumin tuhkankäsittelylaitoksen käyttö alkoi viime vuoden lokakuussa. Käyttöönottovaihe kesti alkuvuoteen. –  Tällainen prosessi pitää ottaa hyvin tarkasti käyttöön vaihe vaiheelta. Katsotaan, että kaikki toimii, niin kuin pitää, ennen kuin lähdetään ajamaan täydellä tahdilla, Fortumin Kierrätys- ja jäteratkaisut -liiketoiminnan projektin johtaja Ville Yrjänä kertoo. Sen jälkeen alkukeväästä oli vajaan parin kuukauden jakso, jolloin laitoksella valmistettiin koetuotantoluvalla suolatuotetta. Huhti–toukokuussa laitoksella on siirrytty varsinaiseen tuotantoon. Tuotantoa on tarkoitus lisätä hiljalleen. Fortum poistaa kemiallisella käsittelyllä suolan jätteenpolttolaitoksilta tulevasta tuhkasta. Jätteessä olevat raskasmetallit sidotaan tuhkaan, minkä jälkeen käsitelty tuhka viedään kaatopaikalle. Suolan sisältävä prosessivesi lasketaan mereen vedenkäsittelyn jälkeen. Porilainen ympäristöjärjestö Puhtaan meren puolesta on vaatinut, ettei laitokselta saisi johtaa poistovesiä mereen. Onko prosessivesiä siis jo johdettu mereen? –  Kyllä on, pieniä määriä alkuvuodesta ja nyt sitten vähän enemmän. Kaikki vedenpuhdistustavoitteet on saavutettu hyvin, Yrjänä kertoo. Mereen johdettavien käsiteltyjen jätevesien laatua tarkkaillaan jatkuvatoimisilla mittauksilla. ”Kaikki vedenpuhdistustavoitteet on saavutettu hyvin.” Toistaiseksi laitoksella on käsitelty suoraan jätteenpolttolaitoksilta tulevia tuhkakuormia. Ennen laitoksen käyttöönottoa kaikki savukaasunpuhdistuksessa erotettu suola on kaatopaikattu yhdessä tuhkan kanssa. Tuhkaa on ollut pitkään varastoituna Porin Peittoon käsittelykeskuksessa. Tuhkaa on varastoitu myös Kouvolaan. Varastointia on tehty loppuvuodesta 2016 alkaen. Tuhkankäsittelylaitoksen tontilla tuhkaa ei ole lupa varastoida, vaan se menee suoraan laitokseen sisälle. Varastoilta voidaan Yrjänän mukaan alkaa ajaa tuhkaa laitokseen kesän aikana. Laitoksen pitäisi toimia täydellä kapasiteetilla vuoden loppuun mennessä. –  Todennäköisesti tarvitaan vähän lisää henkilöstöä syksyllä, että laitosta saadaan ajettua täysipainoisesti vuorokaudet ympäri, Yrjänä kertoo. Nykyisellään laitoksella on kuusi työntekijää. Keväällä laitoksella tuotettiin muutaman viikon ajan puhdistettua, väkevää suolaliuosta. Tuotetta valmistettiin muutama rekkalastillinen. Yksi lasti lähti Jyväskylään käytännön testeihin. Tätä niin sanottua kierrätyssuolaa käytettiin toukokuusta alkaen soratien pölynsidonnassa. Ville Yrjänä kertoo, että testijaksolla saatiin hyviä tuloksia. –  Toki meillä on vasta muutaman viikon käyttökokemus, mutta ihan hyvältä näyttää, Yrjänä sanoo. Fortumin tavoitteena on, että kierrätyssuolaa voitaisiin hyödyntää maantiesuolana liukkauden torjunnassa ja pölynsidonnassa. Se ei ole toistaiseksi mahdollista, koska kierrätyssuola määritellään ympäristölainsäädännön nojalla jätteeksi. Jätestatuksesta eroon pääseminen vaatii tarkan menettelyn, jota varten Fortum hankkii koetoiminnallaan käyttötietoa. Koe on Yrjänän mukaan todiste siitä, että kierrätyssuolaa voi käyttää pölynsidonnassa siinä missä perinteisestikin valmistettua kalsiumkloridia. Fortum tekee samalla suunnitelmia, mitä kierrätyssuolan kaupallinen valmistaminen vaatisi. Toistaiseksi sitä ei pystytä valmistamaan Porin laitoksella samanaikaisesti tehtaan varsinaisen prosessin kanssa. Vaasan hallinto-oikeudessa on avoinna kolme valitusta tuhkankäsittelylaitoksen ympäristöluvista. Hallinto-oikeus antoi vuosi sitten välipäätöksen, jolla se vahvisti, että ympäristöluvan mukainen toiminta voidaan aloittaa laitoksella muutoksenhausta huolimatta. Myös Fortum on valittanut lupaehdoistaan. Se haluaisi luvan tuoda tuhkaa myös ulkomailta Suomeen käsiteltäväksi, mutta se on erikseen kielletty laitoksen lupaehdoissa. EU:n kaatopaikkadirektiivin perusteella säädetyn lain vaatimusten mukaan suolaa sisältävää jätettä ei voi enää ajaa kaatopaikalle entisellä tavalla sementtiin sidottuna. Fortumin tuhkankäsittelylaitoksella Porissa tuhkasta poistetaan suolaa kemiallisella käsittelyllä. Suolan sisältävä prosessivesi lasketaan mereen vedenkäsittelyn jälkeen. Mereen johdettavien käsiteltyjen jätevesien laatua tarkkaillaan ympäristöluvan mukaan jatkuvatoimisilla mittauksilla ja omavalvontana kerran viikossa otettavilla näytteillä sekä ulkopuolisen asiantuntijan kerran kuukaudessa ottamilla vertailunäytteillä. Tiedot mereen johdetusta kuormituksesta toimitetaan ely-keskukselle sekä Porin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle kuukausittain. Fortum on testannut laitoksellaan myös suolan talteenottoa ja mahdollista jatkohyödyntämistä esimerkiksi maantiekäytössä. Laitoksella saa ympäristöluvan mukaan käsitellä suomalaisilta jätteenpolttolaitoksilta peräisin olevaa tuhkaa 70 000 tonnia vuodessa. Jätteenpolttolaitoksissa kertyy vuosittain polttojätteenä noin 45 000 tonnia tuhkaa. Kierrätyssuolan testaus Fortumin tuottamaa kierrätyssuolaa testattiin soratien pölynsidonnassa Jyväskylän Mutasen ja Oittilan alueella sijaitsevalla 3,4 kilometrin tieosuudella toukokuusta alkaen. Koetoiminnan tavoitteena on tutkia muun muassa kierrätyssuolan pölynsidonta- ja levitysominaisuuksia sekä ympäristövaikutuksia ja logistiikkaa. Sorateiden pölynsidonnassa käytetään suoloja, koska ne imevät kosteutta ilmasta ja pitävät siten tien pinnan kosteana. Yleisimmin pölynsidonnassa käytetty suola on kalsiumkloridia, josta myös Fortumin kierrätyssuolaliuos pääosin koostuu. Tieosuuden kunnossapidosta ja suolan levityksestä vastaa Destia. Koetoiminnalle on Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen lupa.