Ladataan
Pääaiheet 100 tuoreinta Satakunta Koronavirus Live Urheilu Ajanviete Näköislehti Kulttuuri Porilaine Tähtijutut

Ulvilassa biokaasulaitoksen mahdolliset hajuhaitat selvitettävä

Biogas Energy on hakemassa ympäristölupaa biokaasuvoimalan rakentamiselle Ulvilaan. Voimalalle kaavailtu paikka olisi Kettumetsän teollisuusalueella, joka sijaitsee valtatie 2:n varrella lähellä Haistilaa. Alueen asukkaat vastustavat hanketta, koska pelkäävät laitoksen mahdollisia hajuhaittoja. Vastustus onkin ilmeistä, sillä asukkaat eivät ole mielestään saaneet hankkeesta tarpeeksi tietoa. Tietoa tarvitaan, sillä Biogas Energyn vastaava hanke Porin Ulasoorissa Agrifuturan tomaattikasvihuoneiden viereiselle tontille epäonnistui asukkaiden kokeman tiedonpuutteen takia. Varsinais-Suomen ely-keskuksessa on vireillä yksittäistapausharkinta ympäristövaikutusten soveltamistarpeesta Ulvilan biokaasulaitoshankkeeseen. Hankkeen ympäristölupahakemuksessa todetaan, että biokaasulaitoksen kaasutusprosessi on suljettu eikä prosessi aiheuta hajuhaittoja ympäristöön. Paikallisia lieviä hajuhaittoja muodostuisi kuivalannan varastoinnista. Asukkaat eivät luota hakemuksen vakuutuksiin, vaikka Ulvilan kaupungin ympäristönsuojeluviranomainenkin katsoi, ettei yva-menettely toisi merkittävää lisätietoa lupahakemuksessa selvitettyyn ja arvioituun verrattuna. Asujaimiston mielipide tulikin nopeasti Ulvilan kaupungin ympäristölautakunnan tietoon. Lautakunta asettui asukkaiden kannalle ja vaati hankkeesta yva-selvitystä äänin 3–2. Muistutusaika ely-keskukselle päättyy keskiviikkona. Ely-keskus joutuu tämän jälkeen punnitsemaan kahden kannan väliltä. Luvan myöntämistä puoltaa se, että yva-menettelyä pitäisi soveltaa laitoksille jotka ovat mitoitettu vähintään 35 000 tonnin vuotuiselle jätemäärälle. Ulvilan hanke on mitoitettu 19 800 tonnille, joka on selkeästi alle yva-rajan. Niin ikään hanketta puoltaisi edistynyt nykytekniikka. Yvan käynnistämistä puolestaan puoltaa se, että asukkaat kokevat laitoksen erittäin merkittäväksi hankkeeksi, jota varsinkin mahdollisten hajuhaittojen takia pitää selvittää tarkemmin. Ely-keskus voi edellyttää arviointimenettelyä sovellettavaksi yksittäistapauksessa myös pienempään hankkeeseen. Tässä tapauksessa yvan käynnistäminen juuri mahdollisten hajuhaittojen selvittämiseksi olisi perusteltua. Hankkeen toteuttamisesta tai toteuttamatta jättämisessä on parempi, että päätännällä on mahdollisimman tukeva pohja. Vielä tässä vaiheessa ei voi sulkea kumpaakaan päätöstä pois.