Ladataan
Pääaiheet 100 tuoreinta Satakunta Koronavirus Live Urheilu Ajanviete Näköislehti Kulttuuri Porilaine Tähtijutut

Koronakevät haastoi taideopiskelijat kokeilemaan uusia toimintamalleja

Kevään poikkeustila muutti Satakunnan ammattikorkeakoulun Taidekoulun kampuksen opetuksen lähes sataprosenttisesta kontaktiopetuksesta verkko- ja etäoppimiseen muutaman päivän varoitusajalla. SAMK:ssa aiemmin tehty työ verkkopedagogian ja oppimisympäristöjen kehittämisessä mahdollisti muutoksen. Verkko- ja etätoteutukseen siirrettiin opetuksen lisäksi muun muassa perinteinen kevätnäyttely, valmistuvien lopputyönäyttely ja syksyn uusien opiskelijoiden valintakurssi. Verkko-oppimisen arviointia toteutettiin osana Yli vaaran vuosien ESR-projektia, jonka tavoitteena on kuvataiteen koulutuksen kehittäminen. Valmistumisen jälkeiset ensimmäiset vuodet ovat erittäin tärkeät alalle integroitumisen onnistumisen kannalta. Kyselyyn vastasi 161 opiskelijaa viidestä ammattikorkeakoulusta. Tulosten mukaan kontaktiopetusta pidetään edelleen tärkeimpänä, mutta verkko-oppiminen toimii osana kokonaisuutta antaen opiskelijalle mahdollisuuden itsenäisempään työskentelyyn ja aikataulutukseen. 62 prosenttia vastaajista koki kevään verkko-opetuksen onnistuneen erittäin tai melko hyvin. Satakunnan ammattikorkeakoulussa toteutettiin lisäksi vielä verkossa järjestetyn valintakurssin arviointia ja siinä muun muassa kaikki vastanneet pitivät valintakurssin verkkoympäristöä toimivana. Kyselyssä kuvataiteilijaksi opiskelevat arvioivat myös, mitä he pitävät tärkeänä tulevassa ammatissaan. Tärkeimmiksi teemoiksi nousivat oman itsensä johtamisen taidot, luovuus, taiteellinen näkemys, työssäjaksamiseen liittyvät taidot ja epävarmuuden sietokyky. 80 prosenttia vastaajista oli kiinnostuneita suorittamaan osan opinnoistaan projekteissa ja omalla työhuoneellaan ohjaajan johdolla. Erityinen kevät haastoi opiskelijat hyväksymään uusia toimintamalleja. Samalla se tarjosi monelle näköalapaikan ja kasvun omaan taiteilijuuteen. Itsekuria ja organisointikykyä edellyttävät etäolosuhteet tekivät selväksi, että työskentelyn onnistuminen vaatii struktuuria ja sen luomiseksi taiteilijan on kyettävä johtamaan itseään määrätietoisesti. Vaikka uusia opiskelu- ja työskentelymetodeja otettiin haltuun perin hämmentävässä tilanteessa, ovat nämä taidot kuitenkin juuri niitä, joita luovan työn tekijältä odotetaan tulevaisuudessakin: aktiivista otetta ja ylpeyttä omasta asiantuntijuudestaan. Taiteilijalla voikin olla paljon annettavaa aikana, jolloin kekseliäille ratkaisuille, uudistumiselle ja ilolle on eniten kysyntää. Sulautuva oppiminen voi olla malli organisoida tulevaisuudessa kuvataiteen opetusta. Siinä kyetään yhdistämään luontevasti erilaisten oppimisympäristöjen parhaat käytänteet. Kontakti- ja verkko-oppimisen ja projektien integroituminen aidosti uudeksi kokonaisuudeksi antaa mahdollisuuksia oppimisen yksilöllistämiseen ja teoria- ja ammattiaineiden yhdistämiseen. Oppimisen työelämälähtöisyyden kehittämisellä on suuri vaikutus valmistumisen jälkeisiin vuosiin, jolloin löydetään oma polku työelämään. Tomi Kuusimäki Satakunnan ammattikorkeakoulun lehtori ja projektipäällikkö Mira Piitulainen 1. vuoden taideopiskelija ja Yli vaaran vuosien ESR-projektin ohjausryhmän jäsen