Ladataan
Pääaiheet 100 tuoreinta Satakunta Koronavirus Live Urheilu Ajanviete Näköislehti Kulttuuri Porilaine Tähtijutut

Vastuullinen kunta ei säästä koulujen ryhmäkokoja paisuttamalla

Suomen Pisa-tulokset laskevat vuosi vuodelta, lukutaito heikkenee ja tuen tarve kasvaa. Samalla uudistunut opetussuunnitelma ja muuttunut yhteiskunta vaativat oppilailta uusia valmiuksia ja taitoja. Monipuoliset opetusmenetelmät, ilmiölähtöisyys, moni- ja laaja-alaiset oppimiskokonaisuudet sekä kolmiportaisen tuen kohonnut tarve yhdistettynä digiin ja arvioinnin muuttumiseen ylikuormittavat opetushenkilöstöä. Koronakevään vaikutuksia lapsiin ja nuoriin ei vielä tiedetä. Opettajan tehtävä on tukea oppilaiden kasvua itsenäisiksi ja vastuullisiksi yhteiskuntamme jäseniksi. Oppilaiden arviointi ja opetuksen suunnittelu vaativat oppilaan tuntemusta. Vuorovaikutukselle ja aidolle kohtaamiselle tulisi antaa aikaa. Työtapojen ja opetusmenetelmien tulisi perustua yksilöiden tarpeisiin. Suurissa ryhmissä häiriökäyttäytymiset lisääntyy ja niiden selvittelyyn menee yhä enemmän aikaa. Saman kunnan sisällä vaihtelu ryhmäkoossa saattaa olla melkoinen (muutamasta jopa 32 oppilaaseen). Inkluusion vuoksi tehostetun ja erityisen tuen oppilaita on yleisopetuksen ryhmissä paljon. Tämä ei näy kuitenkaan koulunkäynnin ohjaajien tai samanaikaisopettajien määrissä. Edellä mainituista seikoista johtuen oppilaat ja opettajat ovat todella eriarvoisessa asemassa toisiinsa nähden. Tutkimusten mukaan ryhmäkoolla on todettu olevan selkeä yhteys oppimistuloksiin. Yhteyttä on havaittu myös myöhempiin opintoihin sekä tulotasoon. Opetus- ja kulttuuriministeriön mukainen suosituskoko opetusryhmälle on 20–25 oppilasta, jota ei ole kuitenkaan kirjattu lakiin. Tästä syystä sitä ei noudateta. Ryhmäkokoon tulisi vaikuttaa oppilaiden ikä, tuen tarve sekä muut oppimisen edellytykset. Opettajien ammattiyhdistys on esittänyt opettajamitoitukseksi (opettajan suhteeksi oppilaita kohden) alkuopetuksen luokille 1:18 ja luokille 3.–9. 1:20. Oppilas, jolla on tuen tarvetta, omaa isomman kertoimen. Täten luokka, jossa opiskelee useampi suuremman tuen tarvitsija, olisi ryhmäkooltaan pienempi. Ryhmäkokoja tulisi tulevaisuudessa ehdottomasti rajata lakiin kirjattavalla opettajamitoituksella, jotta oppilaan oikeus turvalliseen oppimiseen varmistettaisiin. Mitoituksella taattaisiin se, että opettajalla on tarpeeksi aikaa toimia perusopetuslain ja opetussuunnitelman vaatimusten mukaisesti. Ryhmäkokojen rajoittamisella on vaikutusta myös opettajankoulutuksen vetovoimaisuuteen. Kun työssä jaksetaan paremmin, varmistetaan lapsillemme maailman paras opetus myös jatkossa. Ryhmäkokojen rajoittaminen on ennaltaehkäisevä toimenpide ja satsaus meidän tulevaisuuteemme, jonka kunta voi halutessaan tehdä. Lapset ja nuoret ovat tulevaisuutemme. Varhainen puuttuminen ja reagointi on kultaakin kalliimpaa. Tästä syystä kuntien opetuksen järjestäjinä tulee ehdottomasti huomioida OKM:n suositus ryhmäkoosta, vaikkei se laissa luekaan. Tässä asiassa ei varsinkaan koronakevään jälkeen saa säästää. Kirjoittaja on pj, Satakunnan Kokoomusnaiset ry:n puolesta