Ladataan
Pääaiheet 100 tuoreinta Satakunta Koronavirus Live Urheilu Ajanviete Näköislehti Kulttuuri Porilaine Tähtijutut

Kunnioittava asenne työntekijää kohtaan on sivistyneen pomon merkki – yksikin heikko lenkki johtamisketjussa voi vaarantaa koko esimiestyön

Organisaatiolta ja johtamiselta odotetaan taloudellis- teknografisen lähestymistavan lisäksi yhteiskunnallista vastuuta, joka jaotellaan, juridisiin, eettisiin ja humanitäärisen vastuun tasoihin. Eettiseen vastuuseen sisältyy sosiaalinen vastuu vaikuttaa ja valvoa työntekijän työoloja ja työhyvinvointia. Esimiehen on huomioitava asiakas, prosessi, henkilöstö, taloudellinen sekä teknografinen näkökulma sekä hallittava toimintaa ohjaava lainsäädäntö. Eettinen johtaminen luo perustan koko organisaation toiminnalle. Eettinen johtaminen näkyy johtajan käyttäytymisessä sekä ihmisenä olemisessa. Lakien, asetusten ja määräysten noudattaminen luo luottamusta. Työturvallisuuslakia tulee noudattaa. Työturvallisuuslain tarkoituksena on parantaa työympäristöä ja työolosuhteita. Lailla on tarkoitus torjua työtapaturmia, ammattitauteja ja työympäristöstä johtuvia työntekijöiden fyysisen ja henkisen terveyden haittoja. Työnantajalla on vastuu ja velvollisuus huolehtia työntekijän turvallisuudesta sekä terveydestä. Työnantajan on suunniteltava, mitoitettava ja toteutettava työsuojelun parantamiseksi tarvittavat toimenpiteet. Työnantajan on tarkkailtava työympäristöä, työyhteisön tilaa ja työtapojen turvallisuutta. Organisaatiolla on oltava työsuojeluohjelma, joka kattaa työpaikan työolojen kehittämistarpeet. Työnantajan on annettava työntekijälle riittävät tiedot työpaikan haitta- ja vaaratekijöistä sekä huolehdittava työntekijän perehdytyksestä. Työntekijällä on oikeus tehdä ehdotuksia työnantajalle työpaikan turvallisuutta ja työhyvinvointia koskevissa asioissa. Työntekijän on vältettävä muihin työntekijöihin kohdistuvaa häirintää. Nämä on kirjattu työturvallisuuslakiin. Työnantajan velvollisuus on järjestää työterveyshuolto työstä ja työolosuhteista johtuvien työterveysvaarojen ja haittojen ehkäisemiseksi ja torjumiseksi sekä turvallisuuden, työkyvyn ja terveyden suojelemiseksi ja edistämiseksi Työntekijällä ja heidän edustajillaan on oikeus tehdä ehdotuksia työterveyshuollon toiminnan kehittämiseksi. Nämä asiat on kirjattu työterveyshuoltolakiin. Organisaation johdon ja esimiesten tulee luoda toiminnalle onnistumisen edellytykset. Menestyvä organisaatio luo toimintamallinsa omistajien, työntekijöiden ja asiakkaiden palautteiden kautta. Eettisen johtajuuden periaatteita on kunnioitus, palveluhenkisyys, oikeudenmukaisuus ja rehellisyys. Kunnioittava johtamistapa ilmenee muita arvostavana kohteluna. Kunnioittava asenne työntekijää kohtaan on sivistyneen johtajan ja esimiehen tunnusmerkkejä. Isoissa yrityksissä on jaettuja tehtäviä luottamushenkilöille, valtuutetuille sekä poliittisille edustajille. Esimiehet ja johtajat vastaavat silti toiminnasta kaikilla tasoilla. Lopullisen vastuun toiminnasta kantaa yrityksen hallitus ja toimitusjohtaja. He ovat vastuussa koko organisaation toiminnasta. Yksikin heikko lenkki johtamisketjussa voi vaarantaa koko organisaation tai yrityksen esimiestyön. Johtamisen suurin yhteiskunnallinen ongelma on johtamattomuus. Johtamattomuus tulee kalliiksi niin yrityksille kuin yhteiskunnallekin. Tarja Ruoholinna-Jakonen Kasvatustieteen lisensiaatti/Johdon coach, Pori