Ladataan
Pääaiheet 100 tuoreinta Satakunta Koronavirus Live Urheilu Ajanviete Näköislehti Kulttuuri Porilaine Tähtijutut

Viranomaiset yrittävät liennyttää susikonfliktia: riistakeskus palkkaa suunnittelijoita välittämään tietoa – EU rahoittaa

Viranomaiset pyrkivät parantamaan suomalaisten suhtautumista suteen ja lievittää suteen liittyviä ristiriitoja. Tavoitteeseen pyritään lisäämällä tiedon välitystä ja etsimällä konkreettisia toimenpiteitä, joiden avulla suden aiheuttamia vahinkoja, susipelkoa ja laitonta tappamista voidaan vähentää. − Työtä lähdetään tekemään monen toimijan yhteistyönä ja kansalaisia osallistavan keskustelun avulla. Yhteistyö ja vuoropuhelu ovat tärkeitä etenkin susialueilla asuvien kanssa, tutkimuspäällikkö Katja Holmala Lukesta kertoo. Luonnonvarakeskus (Luke) koordinoi lokakuussa alkavaa hanketta. Työhön haetaan Suomen riistakeskukseen kolmea alueellista suunnittelijaa , joiden tehtävänä on välittää tietoa susista ja toimia asiantuntijoina koirien ja kotieläinten suojaamisessa. Alueiden asukkaat voivat kääntyä uusien suunnittelijoiden puoleen susiin liittyvissä kysymyksissä. Lisäksi Suomen riistakeskus vastaa erityisesti suurpetoyhdyshenkilötoiminnan kehittämisestä. Alustavan suunnitelman mukaan suunnittelijat sijoitetaan riistakeskuksen Joensuun, Seinäjoen ja Suomussalmen aluetoimistoille. Suunnittelijoiden tehtäviin kuuluvat muun muassa petovahinkojen maastotarkastukset, dna-keräyksen ja suurpetoyhdyshenkilöverkoston toiminnan tukeminen ja kotieläin- ja metsästyskoiravahinkojen ennaltaehkäisyn toteuttaminen ja menetelmien kehittäminen Hanke tukee myös susikannan vakauttamista suotuisalle suojelutasolle. Tavoite noudattelee maa- ja metsätalousministeriön kannanhoitosuunnitelmaa. Suotuisan suojelutason yhtenä mittarina käytetään vuosittain syntyvien susipentueiden määrää. − Susikannan arviointi on pitkään nojannut havaintotietoon ja radioseurantatutkimukseen. Vuodesta 2015 alkaen dna-näytteiden keruu ja niiden analysointi ovat tuoneet tarkennusta ja lisää läpinäkyvyyttä susireviirien määrittelyyn. Menetelmää kehitetään hankkeen aikana, jotta näytekeruu voisi kohtuullisin kustannuksin kattaa suurimman osan susireviireistä ja pääpaino olisi pentujen syntymän varmistaminen dna-analyysillä, kertoo Luken tutkimusprofessori Ilpo Kojola . Kuusi vuotta kestävän LIFE BorealWOLF -hankeen toteuttaa Luke yhdessä Suomen riistakeskuksen, Itä-Suomen poliisilaitoksen, Metsähallituksen ja Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin kanssa. Hanke toteutetaan koko Suomessa lukuun ottamatta poronhoitoaluetta. Poliisin ja Metsähallituksen mukanaolo painottuu erityisesti susiin liittyvien laittomuuksien ennaltaehkäisyyn ja tiedottamiseen. Yhteistyötahoina mukana ovat myös Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, Satakuntaliitto, Varsinais-Suomen liitto ja Ruotsin ympäristönsuojeluvirasto. Kokonaiskustannuksiltaan 5,5 miljoonan euron hanketta rahoittavat Euroopan unioni, maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö. Projektin koordinaattoriksi on nimitetty Madeleine Nyman ja tiedottajaksi Iina Ala-Kurikka . Molemmat aloittavat tehtävissään lokakuun alussa ja työskentelevät Lukessa. Erotatko suden koirasta? Kokeile Satakunnan Kansan susitestiä: Susi vai koira?