Ladataan
Pääaiheet 100 tuoreinta Live Tähtijutut Ajanviete Näköislehti Satakunta Urheilu Porilaine Kulttuuri

Oppivelvollisuusiän nosto vaatii myös koulutukselta tuloksia

Korkea-asteen tutkinnon suorittaneita työttömiä oli Satakunnassa kesäkuun lopussa yhteensä 1 690. Keskiasteen koulutuksen saaneita työttömiä oli 4 990. Pelkän perusasteen varaan jääneitä työttömiä oli 2 470. Vaikka keskiasteen suorittaneiden työttömien määrä on noussut, niin vaikeimmassa asemassa ovat työttömät, joilla on ainoastaan peruskoulun päättötodistus. Pelkän peruskoulun suorittaneista 25-vuotiaista jopa 40 prosenttia jää jatkokoulutuksen ja työelämän ulkopuolelle. Ei olekaan siis ihme, että Antti Rinteen (sd.) hallitus on ottanut tosissaan oppivelvollisuusikärajan noston ja lisäpanostukset ammatilliseen koulutukseen. Työikäisen väestön vähentyessä pitää työperäisen maahanmuuton lisäksi saada käyttöön kokonaan se nuorten reservi, joka jäisi pois työmarkkinoilta puutteellisen koulutustaustan takia. Toisen asteen aloituspaikkoja satakuntalaisissa lukioissa on niin paljon, että käytännössä lukioon pääsy mahdollistuu erittäin vaatimattomallakin peruskoulun päättötodistuksella. Tilanne on sikäli demokraattinen, että nuorelta, jonka motivaatio opiskeluun vielä peruskoulussa oli heikko, ei suljeta pois väyliä korkeakouluopintoihin. Huonolla todistuksella lukion aloittajalta vaaditaan kovaa motivaatiota viedä aloitetut opinnot loppuun saakka. Pienten lukioiden opetushenkilökunnan ja opiskelijan intressit ovat yhteneväisiä, joten lukion keskeyttäneiden pudokkaiden määrä yritetään pitää mahdollisimman pienenä. 18 ikävuoteen liittyvä oppivelvollisuus on laskuvarjo, joka helpottaa oppilaiden siirtymistä eri toisen asteen opintojen pariin. Am­mat­ti­kou­lu­jen opet­ta­jien palk­kaa­mi­seen an­net­tu 235 mil­joo­nan eu­ron kertaluonteinen li­sä­ra­hoi­tus toivon mukaan vaikuttaa ammatillisen koulutuksen sisältöön. Vielä viime keväänä kritiikkiä herättivät ammatillisen koulutuksen etätuntien suuri määrä ja joiltakin osin puutteelliset oppimistulokset. Oleellista on se, että hallitus kykenee oppivelvollisuusiän pidentyessä vastaamaan huutoonsa myös siinä, että koulutuksen laatu ja opiskelijoiden motivaatio pysyvät korkeina. Toisen asteen koulutuksen taso on pidettävä sellaisena, ettei tuloksena ole vastentahtoisesti väkipakolla tehtyjä opintoja, nuoren heikko itsetunto ja kuvitelma kelpaamattomuudesta jatko-opintoihin ja työelämään.