Ladataan
Pääaiheet 100 tuoreinta Satakunta Koronavirus Live Urheilu Ajanviete Näköislehti Kulttuuri Porilaine Tähtijutut

Luottamuspula ylilääkäriin johti valtuustopomon eroon – Sosiaali- ja terveysjohtajan mielestä tilanteeseen johtaneita syitä ei voida kohdistaa yhteen henkilöön tai asiaan

Säkylän kunnanvaltuuston puheenjohtaja Veli-Pekka Suni (kesk.) teki rajun ulostulon Satakunnan Kansalle torstaina lähettämässään mielipidekirjoituksessa. Hän kertoi jättäneensä eronpyyntönsä, koska katsoo Säkylän terveydenhuollon ajaneen karille. Samalla Suni vetosi Säkylän terveyskeskuksen ylilääkäri Susanna Holmlundiin , jotta hän siirtyisi syrjään. Sunin mukaan Holmlund on ehkä vienyt muutoksia eteenpäin liian nopeasti, eikä siinä ole huomioitu riittävästi henkilöstöä. – Ylilääkärimme Susanna Holmlundin kaudella henkilöstökriisejä valitettavasti on ollut lähes jatkuvasti, Suni kirjoittaa. Säkylän terveyskeskuksen ilmapiiriongelmat ovat olleet tapetilla viimeistään siitä saakka, kun kaksi terveyskeskuslääkäriä ilmoitti irtisanoutumisestaan peräkkäisinä päivinä kuluvan vuoden maaliskuussa. Ilmapiiriongelmien taustalla oli ainakin osittain avoterveydenhuollon kehittämishanke. Ylilääkäri Holmlund oli ainakin maaliskuun lopulla uudistusten tuloksiin tyytyväinen. – Me olemme käytännössä tällä hetkellä jonoton terveyskeskus, hän sanoi Satakunnan Kansan haastattelussa 26. maaliskuuta. Säkylän perusturvalautakunta päätti 31. maaliskuuta, että ongelmia lähdetään ratkomaan selvityksen avulla. Selvitys valmistui 10. kesäkuuta ja se oli nimensä sosiaali- ja terveyslautakunnaksi vaihtaneen lautakunnan käsittelyssä 16. kesäkuuta. Lautakunta päätti, että selvityksessä listattuja kehittämisehdotuksia lähdetään toteuttamaan mahdollisimman pian. Erilaisia kehittämisehdotuksia selvityksessä listattiin kaikkiaan 58. Säkylän Sosiaali- ja terveysjohtaja Johanna Ahokas kertoo, että ylilääkäri Susanna Holmlund nauttii sekä hänen että sosiaali- ja terveyslautakunnan luottamusta. Ahokas kuvailee avoterveydenhuollon tämän hetkistä tilannetta hyvin monimuotoiseksi. Holmlund on hänen mukaansa noudattanut virassaan luottamushenkilöiltä saatuja ohjeita. – Olemme noudattaneet kunnanhallituksen linjausta palvelurakennetarkasteluista ja säästöistä. Sosiaali- ja terveyslautakunta on hyväksynyt avoterveydenhuollon kehittämistoimet, joita olemme vieneet ylilääkärin kanssa yksimielisesti eteenpäin. Ahokas näkee, että työilmapiiriselvityksessä esiin nousseet ongelmat ovat ratkaistavissa. Työ on hänen mukaansa jo aloitettu, ja kunnolla päästään vauhtiin lomien jälkeen. – Loppuraportissa on selkeät kehittämissuositukset. Lautakunnan kesäkuun kokouksessa päätettiin, että lähdemme toteuttamaan kehittämissuunnitelmaa ja panostamme myös koulutus- ja valmennusasioihin. Hänen mukaansa läheskään kaikki kehittämissuositukset eivät liity johtamiseen, tai edes avoterveydenhuoltoon. – Siellä on myös asioita, joita meidän pitää tehdä koko kunnan tasolla. Mutta mitä työilmapiiriselvitys kertoo Säkylän avoterveydenhuollon tämän hetkisestä tilasta? – Tämän hetkiseen tilanteeseen johtaneita syitä ei voida yksiselitteisesti kohdistaa yhteen henkilöön tai asiaan. Meillä on toiminnassa kehitettävää, ja muutos vaatii jokaiselta osapuolelta sitoutumista sekä omien toimintatapojen tarkastelemista. Säkylän avoterveydenhuollon henkilöstölle tehtyyn kyselyyn vastasi 32 henkilöä. Tällaisilla kysymyksillä selvityksessä kartoitettiin johtamisen ja esimiestyöskentelyn toimivuutta, ja näin henkilöstö niihin vastasi: 1) Työtä ohjaavat selkeät tavoitteet. – 32,3% vastaajista on melko tai erittäin tyytymättömiä työtä ohjaaviin tavoitteisiin – 35.5% vastaajista näkee tilanteen neutraalina – 32,5% kokee, että työtä ohjaavat tavoitteet toimivat melko tai erittäin hyvin. 2) Työhön liittyvien roolien vastuiden määrittelyn selkeys. – 51,7% vastaajista on melko tai erittäin tyytymättömiä – 16,1% vastaajista kokee tilanteen neutraalina – 32,3% vastaajista on melko tai erittäin tyytyväisiä. 3) Koen saavani riittävästi tukea lähiesimieheltäni työni hoitamiseen. – 30% vastaajista on melko tai erittäin tyytymättömiä – 36,7% vastaajista kokee tilanteen neutraalina – 33,3% vastaajista on melko tai erittäin tyytyväisiä. 4) Miten johtaminen tukee työssä onnistumista? – 45,1% vastaajista vastaajista on melko tai erittäin tyytymättömiä johtamisen tukeen – 25,8% kokee asian neutraalina – 29.1% vastaajista on melko tai erittäin tyytyväisiä johtamisen tukeen. 5) Johto seuraa säännöllisesti työhyvinvoinnin tilaa – 54,9 % vastaajista kokee, että johto seuraa työhyvinvoinnin tilaa erittäin tai melko huonosti – 22,6% kokee asian neutraalina – 22,6% vastaajista on melko tai erittäin tyytyväisiä. 6) Voidakseni kehittyä työssäni koen saavani siitä riittävästi palautetta – 50 % vastaajista on erittäin tai melko tyytymättömiä – 26,7% vastaajista kokee tilanteen neutraalina – 23,3% vastaajista on melko tyytyväisiä. Lähde: Säkylän avoterveydenhuollon henkilöstön työilmapiiriselvitys. Löydät koko selvityksen täältä . Satakunnan Kansa ei ole tavoittanut lomalla olevaa ylilääkäri Susanna Holmlundia kommentoimaan asiaa.