Ladataan
Pääaiheet 100 tuoreinta Satakunta Koronavirus Live Urheilu Ajanviete Näköislehti Kulttuuri Porilaine Tähtijutut

Katso tästä oman kuntasi koulupoissaolot ja järjestelyt toukokuun koulupäiville Satakunnassa

1. Kuinka iso prosentti oppilaista ilmoittanut poissaolostaan jäljellä oleville koulupäiville? Mikä on ollut käytäntönne poissaololupien myöntämisessä? 2. Mitä erityisjärjestelyjä kouluissa toteutetaan (turvavälit, mahdolliset tilaratkaisut, kouluruokailu, koulukuljetukset)? Eura, vastaajana Teija Vuohijoki 1. Tämän hetkisen käsityksen mukaan (tiedossa olevat haut) määrä jää reilusti alle 10 prosentin ja todennäköisesti on noin 5 prosenttia. Menemme kunnan hallintosäännön ja valtakunnallisten ohjausten mukaisesti poissaolojen myöntämisessä. Luokanopettaja/luokanvalvoja voi myöntää 3 päivän poissaolon, rehtori/apulaisrehtori yli kolmen päivän poissaolot huoltajan hakemuksesta. Poissaolot perustellaan, ja päätöksentekijä arvioi asian ja tekee päätöksen. Mikäli oppilas on poissa koulusta eikä ole ilmoitettu ohjeistuksen mukaan poissaolosta, se selvitetään. Luvaton poissaolo hoidetaan kuten ennen koronaakin. Oppivelvollisuus jatkuu… Pyrimme hoitamaan nämä kaksi viimeistä kouluviikkoa hyvässä yhteistyössä kotien kanssa. Olemme lähettäneet kaikille oppilaille, huoltajille ja henkilökunnalle tiedotteet (tai tiedotteita) miten toimitaan. 2. Olemme suunnitelleet yhteistyössä rehtoreiden/apulaisrehtorin, siivouspäällikön, ruokapalvelupäällikön ja rakennuspäällikön kanssa asioita. Suurimmat ongelmat tilojen suhteen meillä on Kauttuan koulussa (jossa sattuu nyt olemaan myös sisäilmasta johtuen) yksi kerros pois käytöstä) ja Euran koulukeskuksessa. Kauttuan koulun kolme luokkaa sijoittuu Yhteiskoulun Savikon siipeen (yksi luokka ottaa kaksi luokkatilaa käyttöönsä) ja kaksi luokkaa Kännön koululle (Sataopisto ei tarvitse enää tiloja keväällä 2020). Yhteiskoulun Savikon siiven luokat siirtyvät lukion tiloihin. Lukio jatkaa etäopetuksessa, jolloin heiltä vapautuu tiloja edellä mainittuun ratkaisuun. Muilla kouluilla on hyvin suunniteltu kaikkien tilojen käyttö: liikuntatilat, taito- ja taideluokat jne. Koulumme ovat myös lähellä luontoa, jolloin ulkona olevat tilat ovat hyvin opetuksen käytössä. Koulut ovat oppilasmäärään nähden tilavia Kauttuaa lukuun ottamatta, joten väljyyttä pystytään saamaan. Noudatamme ohjeita henkilökunnan vaihtumattomuudesta mahdollisimman pitkälle alakoulujen osalta. Kouluruokailu on suunniteltu toteutettavaksi porrastettuna, luokissa syömällä ja niin edelleen rehtorin ja ruokapalvelupäällikön yhteistyössä. Ruokalista on myös sovellettu tähän tilanteeseen. Siivousta tehostetaan. Lukiolaisten jatkaminen etäopetuksessa tuo väljyyttä kuljetuksiin. Jotkut huoltajat ovat ilmoittaneet kuljettavansa itse lapsensa kouluun, jotkut oppilaat tulevat omasta halustaan pyörällä tai mopolla kouluun. Kulukuljetuksissa on tietenkin vaikeuksia väljyyden suhteen. Jämijärvi, vastaajana Tuomo Pesonen 1. Jämijärvellä on myönnetty poissaololupa 12 prosentille (19 oppilasta) 1-9lk oppilaista. Noudatamme annettuja ohjeistuksia. 2. Isoimpia opetusryhmiä on puolitettu, jokaisella ryhmällä on pääsääntöisesti yksi opettaja. Jokaisella opetusryhmällä on oma nimetty luokkatila. Ruokailu tapahtuu ruokasalissa ajallisesti porrastaen oman opetusryhmän kesken. Välitunneilla ollaan oman opetusryhmän kesken siirtymissä ruuhkaa välttäen. Aamun koulukuljetusreitit ovat tutut entiset. 3-9lk oppilaille on iltapäivän kuljetuksissa muutoksia. Eurajoki, vastaajana Vesa-Pekka Leino 1. Tämän hetken tietojen mukaan poissaoloprosentti on jäämässä todella pieneksi, 3-5%. 2. Opetus järjestetään ohjeistuksen mukaan väljästi. Isommat koulut ovat hankkineet lisätiloja esim. kunnanvirastolta ( joka on suljettu ), ns-taloilta jne. Lukio jatkaa etäopetuksessa, joka mahdollistaa Yhteiskoulun väljät opetustilat. Liikuntasalit on muutettu opetustiloiksi, oppitunnit, välitunnit ja ruokailut on porrastettu. Riittävä hygieniataso varmistetaan käsien tehostetulla pesulla, suojavarusteita ei perusopetuksessa THLn suosituksen mukaan tarvita. Opetusta annetaan toukokuussa tavallista enemmän ulkona. Koulukuljetukset järjestetään normaalisti annetun ohjeistuksen mukaan. Pori, vastaajana Taneli Tiirikainen 1. Maanantaina 11.5. klo 9.55 mennessä tieto on noin 5 300 peruskoululaisen osalta. Kokonaisoppilasmäärä peruskouluissamme on noin 7 400. Lupa poissaoloon on myönnetty noin 300 oppilaalle. Tuo noin 300 suhteutettuna noin 5 300 oppilaaseen on alle kuusi prosenttia, mikä on valistunut arvaus lopullisesta lukumäärästä. Tilanne elää koko ajan, mutta varsin pieni määrä on kuitenkin pois. Lupa poissaoloon on anottava ennalta koulun rehtorilta. Myöntämiseen on oltava peruste. Peruste on esimerkiksi sairaus tai kuuluminen riskiryhmään. Ilman perusteluita lomia ei myönnetä. Rehtoreita on ohjeistettu, että lomamatkojen tms. takia poissaololupaa myönnettäessä tulee käyttää harkintaa: lomailua ei nyt suositella. Opetukseen osallistuminen on tärkeää. Kotiopetusta ei suositella kahden viikon jaksoon koronapelon vuoksi. Toivomme, etteivät huoltajat sitä käyttäisi. Olemme toivoneet poissaoloanomuksia 8.5. mennessä, mutta toki niitä voi olla vielä tulossa. 2. THL:n, opetusministeriön ja Oph:n ohjneita pyritään noudattamaan, mutta tilanteet eri kouluissa vaihtelevat (oppilasmäärä, luokanopettaja- tai aineenopettajajärjestelmä, kuljetusoppilaiden määrä jne.). Täysin samalla tavalla ei siis voida järjestää joka koulussa. Keskeisiä asioita ovat: - korostettu käsihygieniaa - sovittu kosketuspintojen siivoamisesta Palveluliikelaitoksen kanssa - kouluissa peruttu luokkaretkiä, joukkuelajien turnauksia ym. - rehtoreitten kanssa sovittu menettelyistä mm. yhteisten, lainattavien urheiluvälineitten osalta (ei yli luokkarajojen, luokalla voi olla omia välituntiliikuntavälineitä) - ulkoillaan paljon - ruokailua porrastettu, ruokailuaikaa pidennetty, osa syö luokissa - ei retkieväitä (hygienia ulkona ruokaillessa hankalaa) - ei yhteisiä kevätjuhlia - porrastusta lisätty, valvotaan ja ohjeistetaan mm. kouluun tuloa (pyöräparkki, odottelut, välitunnit) - koulujen yhteisten opettajien osalta sovittu, että ovat pääkoululla, eivät kierrä. Muille kouluille opetus etänä. - ei kouluun sairaana Koulukuljetukset palautettu kriisiä edeltävälle tasolle. 2. aste on pois, hieman oppilaita on pois, toukokuussa moni kulkee jalan/polkupyörillä/mopolla, ja kehotettu tähän, eli saadaan hieman väljyyttä. Oppilaita noin 1300 kuljetuksissa, ja kokonaismäärä on noin 7400. Ulvila, vastaajana Kimmo Vepsä 1. Neljä prosenttia (53 oppilasta) perusopetuksen oppilaista on anonut lomaa loppukevääksi. Rehtori on myöntänyt lomat. 2. Lukioon siirtyvät 9. luokkalaiset, Friitalan alakoulusta 3 luokkaa siirtyy Sataedun tiloihin, muissa kouluissa pystytään ottamaan käyttöön muita koulujen tiloja. Ruokailussa käytetään liikuntasaleja, auloja ja muita tiloja otettu tiloiksi, ruokailuja on porrastettu, aikuiset jakavat ruuat. Linja-autokuljetuksessa on aamun kahdessa ruuhkavuorossa ylimääräiset bussit. Näin keväällä muutenkin autoissa on tilaa, koska oppilaat kulkevat kouluun mopoilla, pyörillä sekä kävellen. Kuljetuskapasiteettiin voidaan tehdä tarvittavia muutoksia kysynnän mukaan Turvaväleistä ja hygienia-asioista ohjeistetaan oppilaita etäopetuksessa ennen kouluun tuloa. Oppilaita ohjataan koulun alussa pihassa ja koulun sisällä sekä huolehditaan, että turvavälit pysyvät. Nakkila, vastaajana Jonna Heikkilä 1. Nakkilassa perusopetuksen oppilaita on pois 6 prosenttia oppilaista. Poissaolokäytäntöjen osalta meillä on seuraava ohjeistus: Poissaoloihin liittyvät normaalit käytänteet. Huoltajan tulee anoa lupaa poissaoloon ennalta ja ilmoittaa sairauspoissaoloista koululle viipymättä. Anottavaan poissaoloon tulee olla hyväksyttävä syy, kuten sairaus, oppilaan tai samassa taloudessa asuvan henkilön riskiryhmäläisyys. Ainoastaan siinä tapauksessa, että terveydentilaan liittyvän syyn vuoksi oppilaalle tehdään päätös erityisistä opetusjärjestelyistä , voidaan opetus antaa etäopetuksena. Tällainen järjestely voi tulla kysymykseen esimerkiksi riskiryhmiin kuuluville kotiin jääville oppilaille. Järjestelyn tulee perustua lääkärin arvioon. Näissä tilanteissa pitää huoltajan olla suoraan yhteydessä rehtoriin. Huoltajan mahdollisuus ottaa oppilas kotiopetukseen ei ole suositeltava ratkaisu kahden viikon jakson vuoksi. 2. Nakkilassa toimii 5 alakoulua ja 1 yhteiskoulu. Kaikki muut koulut toimivat omissa tiloissaan, ainoastaan Kirkonseudun koulun kolme luokkaa siirtyvät opiskelemaan Nakkilan liikuntakeskuksen tiloihin. Tällä tavalla saadaan väljyyttä ja myös kouluruokailuun lisätilaa. Kouluruokailujen järjestelyissä on koulukohtaista eroa. Pääsääntöisesti Nakkilassa ruokaillaan joko luokkatiloissa tai jos ruokaillaan ruokalassa, tehdään se porrastetusti ja esimerkiksi ottimien vaihto on tiivistä. Lisäksi käsien pesu on olennainen osa koulupäivää. Koulukuljetusten osalta päädyimme sellaisiin järjestelyihin, että koulukuljetuksen ajetaan koulukohtaisina, jolloin busseissa on hyvin tilaa istua. Lisäksi koulukohtaisesti on joitakin aikatauluporrastuksia. Merikarvia, vastaajana Jari Kosma 1. Esiopetuksessa kotiin jää 23 prosenttia, alakoulussa 25 prosenttia ja yläkoulussa 4 prosenttia. Eli yläkoulu palaa käytännössä kokonaisuudessaan lähiopetukseen, ja lukio jatkaa etäopetuksessa edelleen. Meillä riittää huoltajan hakemus rehtorille / koulunjohtajalle / varhaiskasvatusjohtajalle niin kuin normaalistikin. 2. Lukuisia erityisjärjestelyjä: Opetustilat valittu niin että riittävät turvavälit, luokkia on hajautettu eri puolelle koulua ja muihin kunnan rakennuksiin. Luokilla ovat omat välituntialueet. Ruokailut erikseen hajautettuna eli siis ruokasalissa yhtä aikaa. Siivousta ja hygieniaa on tehostettu. Kuljetuksissa on jouduttu muuttamaan osin reittejä. Harjavalta, vastaajana Tommi Aalto 1. Lupa myönnetään anomuksesta rehtorin harkinnan mukaan. Lääkärintodistusta ei vaadita. Tällä hetkellä anottuja poissaoloja noin 7 prosentilla oppilaista. 2. Luokat 1-6: Aamuisin siirrytään luokanopettajan johdolla omaan luokkaan porrastetusti useita sisäänkäyntejä käyttäen. Oppilaat opiskelevat pääsääntöisesti vain omassa ryhmässään, oman opettajan opettamana. Ruokailut on porrastettu niin, että vain yksi luokka ruokailee kerrallaan, välissä pyyhitään pöydät ja tuolit. Käsihygieniaa tehostetaan. Ulkoilut tehdään oman opettajan johdolla, ei yhteisvälitunteja. Nämäkin porrastetusti. Lukujärjestysteknisiä keinoja käytetään väljyyden luomiseksi. Keskustan alakoulun luokkia sijoitetaan 2. asteen oppilaitoksen tiloihin, joka on tyhjillään. Ennen kaikkea huolehditaan hyvästä käsihygieniasta ja noudatetaan yskimisohjeita. Kädet pestään, kun tullaan kouluun ja lähdetään kotiin. Sen lisäksi kädet pestään ennen ruokailua ja aina ulkoa sisälle tullessa sekä aivastamisen tai yskimisen jälkeen. Hygieniasta huolehditaan jatkuvasti ja pienessäkään nuhassa ei tulla kouluun. Luokat 7-9: Välitunnit toteutetaan tuntien sisällä eri luokka-asteille eri aikaan. Ruokailut toteutetaan porrastetusti kaikilla ja tilat desinfioidaan välillä. Ruokailutiloiksi on otettu myös luokkatiloja. Oppilaat opiskelevat pääsääntöisesti samassa luokassa kaikki tunnit, poikkeuksena valinnaisaineiden tunnit ja fysiikka-kemia sekä liikunta ulkona. Luokissa pulpetit on sijoitettu mahdollisimman suurella turvavälillä ja oppilasryhmät on sijoiteltu niin, että oppilasmäärältään suurimmat ryhmät ovat suuremmissa tiloissa. Mitään oppimisvälineitä ei oteta yhteiskäyttöön. Opetusta on sijoiteltu myös tiloihin, jotka eivät normaalitilanteessa ole yläkoulun käytössä. Hygieniasta huolehditaan jatkuvasti ja pienessäkään nuhassa ei tulla kouluun. Honkajoki, vastaajana Mari Fabig 1. Tällä hetkellä hiukan alle 3 prosenttia perusopetuksen oppilaista on hakenut vapautusta koulutyöstä. Olemme luottaneet perheiden harkintaan ja korostaneet huoltajien vastuuta koulutehtävien tekemisestä poissaolon aikana kuten normaalitilanteessakin tekisimme. 2. Koulussa opetusryhmät pidetään erillään, poislukien yläkoulun valinnaiset oppiaineet, joita ei muutoin voida järjestää. Yläkoulun normaalioloissa tarvitsemia väistötiloja ei tarvita, koska lukio jatkaa etäopetuksessa ja kouluissa on sen vuoksi tavallista vähemmän oppilaita ja väljempää. Koulujen oppilaat eivät siirry päivän aikana koulujen väliä ja henkilökunnan siirtymisiä yksiköiden ja luokkien välillä vältetään mahdollisuuksien mukaan. Koulupäivien pituus pysyy ennallaan, mutta välitunteja ja ruokailua porrastetaan. Alakoulussa vain yksi vuosiluokka ruokailee yhteisruokalassa, muut noutavat ruuan ruokalasta ja ruokailevat luokissa. Yläkoulun luokat ruokailevat porrastetusti omassa yhteisruokalassaan luokittain merkityissä pöydissä. Keittiöhenkilökunta annostelee ruuan lautaselle ja opetushenkilöstö valvoo käsien pesua ja annostelee oppilaille käsidesin ennen ruokailuun siirtymistä. Koulukuljetussuunnitelmat on tarkistettu ja kuljetussuunnitelmia on muutettu siten, että joka toinen penkki on mahdollista jättää tyhjäksi. Oppilaat kuitenkin valitsevat paikkansa kuljetuksessa itse ja toivomme, että huoltajat ohjeistavat lapsiaan siten, että turhat lähikontaktit vältetään. Kankaanpää, vastaajana Heikki Kiviniemi 1. Tällä hetkellä yläkoulussa noin 5 prosenttia, alakoulussa 4-7 prosenttia koulusta riippuen. Käytäntö on ollut tehdä päätös poissaolohakemuksista. 2. Tiedotteet löytyvät osoitteessa: https://www.kankaanpaa.fi/korona/ Huittinen, vastaajana Eija Mattila 1. Noin 15 prosenttia oppilaista on anonut poissaoloa. Se on myönnetty oppilaille, jotka kuuluvat tai joiden läheinen kuuluu riskiryhmään. Huittisissa ei ole edellytetty lääkärintodistuksia loppukevään poissaolojen osalta. Syksyllä tulee mahdollisesti tarkennettuja ohjeistuksia poissaoloihin. 2. Suurimmissa alakouluissa on oppilasryhmiä hajautettu muihin kiinteistöihin. Yläkoulu toimii omassa koulukiinteistössään. Oppituntien, välituntien ja ruokailujen aikatauluja on porrastettu. Alakoulujen oppilaat ruokailevat pääosin omissa luokissaan. Alakouluilla oppilaat ja opettajat pysyvät omissa luokissaan, yläkoululla oppilaat siirtyvät oppitunnilta toiselle. Sisäänkäyntejä on lisätty ja välituntialueita laajennettu, Rakennuksia on sektoroitu eri osiin, ja siten rajoitetaan oppilasryhmien kohtaamisia. Siivousta tehostetaan ja pintoja pyyhitään oppituntien jälkeen, oppilaita ohjataan hyvään käsihygieniaan. Koulukuljetuksiin on tullut luonnostaan tilaa, kun oppilaita on jäänyt pois koulusta tai huoltajat huolehtivat heidän kuljettamisestaan. Näin keväällä osa oppilaista myös kulkee pyörällä kouluun. Muutamalla koulukuljetusreitillä kulkee ylimääräinen auto tuomaan väljyyttä. Säkylä, vastaajana Päivi Österman 1. Säkylässä on poissaoloja tiedossa tällä hetkellä 33 oppilasta (oppilasmäärä 574). Lukumäärä näyttää olevan nousussa. Oma opettaja voi myöntää 1-3 päivän poissaolon ja tätä pidemmän poissaolon voi myöntää koulun rehtori. Huoltajan tulee anoa lupaa poissaoloon ennalta kouluissa käytössä olevalla lomakkeella ja ilmoittaa sairauspoissaoloista koululle viipymättä. Anottavaan poissaoloon tulee olla hyväksyttävä syy, kuten sairaus, oppilaan tai samassa taloudessa asuvan henkilön kuuluminen riskiryhmään. 2. Kukin koulu ohjeistaa edelleen omista käytännöistään vielä tarkemmin. Yleisesti voi sanoa, että koulut ovat ottaneet käyttönsä vapaana olevat liikuntatilat ym. muut tilat ja yläkoulu pystyy hyödyntämään etäopetusta jatkavan lukion tiloja. Kouluun ei saa tulla sairaana. Oppilaat ja henkilökunta pesevät kätensä aina tullessaan kouluun sekä ennen kotiinlähtöä. Lisäksi kädet pestään ennen ruokailua, aina ulkoa sisälle tullessa sekä aina aivastamisen tai yskimisen jälkeen, tai kun kädet ovat näkyvästi likaiset. Hygieniasääntöjen noudattamista valvotaan ja niiden rikkomiseen suhtaudutaan vakavasti. Koulussa vältetään tilanteita, joissa ollaan suorassa kosketuksessa muiden kanssa. Isoja yhteistilaisuuksia ei järjestetä. Suunniteltuja luokkaretkiä ei pääsääntöisesti toteuteta. Retkiä lähiluontoon voidaan oman luokan kanssa toteuttaa. Muiden kuin oppilaiden ja koulun henkilökunnan oleskelua koulun alueella vältetään. Ylimääräisiä ihmisiä ei kouluille voi tulla. Koulun tilaratkaisut toteutetaan niin, että oppilaat sijoitetaan väljemmin. Koulun kaikkia tiloja hyödynnetään mahdollisimman laajasti. Osa oppitunneista voidaan pitää ulkona. Koulupäivien sisällä saattaa olla jonkin verran muutoksia työjärjestyksiin. Kouluissa opetusryhmät pidetään erillään koko koulupäivän ajan. Yläkoulussa aineenopetuksessa opettaja siirtyy oppilaiden luokkaan eivätkä oppilaat liiku luokasta toiseen tarpeettomasti. Kouluruokailu järjestetään oman luokan tai ryhmän kanssa luokkatiloissa tai ruokalassa porrastetusti. Hygieniasta huolehditaan ruuanvalmistuksen ja -jakelun sekä syömisen aikana. Koulukuljetukset järjestetään samoin kuin ennen poikkeustilaa. Ylimääräisten kuljetusten järjestäminen ei pääsääntöisesti ole mahdollista. Kuitenkin lisäväljyyttä kuljetuksiin pyritään saamaan mahdollisuuksien mukaan korvaamalla kalustoa isommilla ja järjestämällä joillekin reiteille lisäkuljetusta, mikäli liikennöitsijöillä on siihen mahdollisuus. Etenkin isompien oppilaiden toivotaan kulkevan kouluun esimerkiksi polkupyörillä, mikäli se vain on mahdollista. Oppilaat, jotka eivät ole koulukuljetuksissa, voivat tulla kouluun aikaisintaan 10 minuuttia ennen koulun alkamista. Iltapäivätoimintaa järjestetään tarpeen mukaan 1-2 –luokan oppilaille sekä erityisoppilaille. Iltapäivätoiminnan tarpeesta tulee ilmoittaa 11.5. mennessä kunkin iltapäivätoimintaa järjestävän koulun ohjeiden mukaan. Pomarkku, vastaajana Nina Merilahti ja rehtorit 1. Sekä alakoulussa että yläkoulussa poissaoloista on ilmoittanut noin 10 prosenttia. Poissaololupia myönnettäessä oppilaiden ja kotien terveydelliset olosuhteet on otettu tietenkin huomioon, mutta koulu toimii perusopetuslain mukaisesti. 2. Alakoulu: Luokat on hajautettu kaikkiin mahdollisiin tiloihin, että oppilaat saadaan riittävän etäälle toisistaan. Luokat voivat levittäytyä oman luokkahuoneensa ulkopuolelle käytävälle tai vapaaksi jääneeseen naapuriluokkaan. Ryhmiä ei päästetä kosketuksiin toistensa kanssa missään vaiheessa: ei oppituntien, välituntien eikä ruokailun aikana. Oppilaat ovat koko ajan omassa luokassaan lukuun ottamatta liikuntatunteja, käsityötunteja ja jakoryhmiä kielten tunneilla sekä 5. ja 6. luokan valinnaisia aineita ja 6. luokan musiikin tuntia. Tällöinkään ryhmät eivät sekoitu keskenään. Opettava opettaja vaihtuu luokassa silloin tällöin opetettavan aineen mukaan, niin kuin aineenopettajajärjestelmässäkin, mutta eivät "surffaile" luokassa oppilaiden seassa, vaan pysyvät ”kateederillaan”. Oman luokan opettaja opettaa kuitenkin omaa luokkaansa enemmän kuin normaalisti. Pienryhmien oppilaat osallistuvat isojen luokkien tunneille etänä niissä aineissa, joissa heidät on integroitu isoon luokkaan. Luokat syövät omissa luokkahuoneissaan lukuun ottamatta 2. ja 3. kerroksen keskimmäisiä luokkia, jotka siirretään muihin tiloihin. 2. luokka siirretään juhlasaliin. He syövät ensimmäisessä ruokailussa klo 11.15 ruokalassa pienryhmä ykkösen kanssa. 4. luokka siirretään MU-/TS-luokkaan. He syövät toisessa ruokailussa klo 12.15 ruokalassa pienryhmä kakkosen kanssa. Näin ruokalassa on riittävän vähän väkeä per ruokailu: turvavälit saadaan säilytettyä ja ryhmät pidettyä erillään toisistaan. Välitunnit pidämme kaikille samaan aikaan, mutta väki on hajautettu kulkemaan kaikista mahdollisista ulko-ovista ja heidät viedään välitunnille ja noudetaan sieltä ohjatusti. Välituntipiha jaetaan siten, että kaikilla luokilla on oma tilansa, joka vaihtuu päivittäin, ettei ulkoilu mene yksitoikkoiseksi. Kiipeilytelineitä ja keinuja pääsee siis käyttämään kaikki vuorollaan. (Emme halua kieltää kaikkea.) Kädet pestään erityisen hyvin välituntien jälkeen. Siivousta tehostettiin jo ennen etäopetukseen siirtymistä ja samoin jatketaan. Kädet pesemme joka välissä, jossa ehdimme, ainakin kouluun tultaessa ja ruokailun alkaessa. Käytämme välillä käsidesiä. Saippuaa, käsipaperia ja käsidesiä on niin paljon, että ne riittävät pitkälle syksyyn ja lisää hankitaan tarpeen mukaan. Huoltajien huolehdittavaksi jää se, että oppilaat pesevät kätensä kouluun lähtiessään ja kotiin palatessaan. Ohjeistakaa oppilaat jo kotona siitä, että koulumatkoilla ja koulussa (myös välitunneilla) täytyy pitää jatkuvasti turvaväli muihin oppilaisiin ja henkilökuntaan. Emme ota vastaan vierailijoita, emme edes huoltajia. Pyydämme siis ystävällisesti huoltajia pysymään koulun rajojen ulkopuolella. Sanomattakin selvää, että kouluun tai töihin koululle ei saa tulla, jos on pienintäkin koronavirukseen viittaavaa oiretta. Jos oireita ilmenee, olipa sitten aiheuttaja flunssa, influenssa tai korona, pitää ottaa yhteyttä terveysviranomaisiin. Kyydityksistä tulevat omat ohjeensa ensi viikolla. Kyyditysoppilaiden huoltajille lähetetään kysely kyytitarpeesta siksi, että saamme selville sen, haluaako joku huoltaja kuljettaa lastaan itse. Se saattaa vaikuttaa kyytien järjestämiseen. APIP-toiminta on normaalisti auki, mutta toivomme, että mahdollisimman moni lapsi olisi loppukevään kotona APIP-toiminnasta. Teemme tästä oman kyselyn. Yläkoulu: Koulut jaetaan osiin, ja kullakin ikäluokalla on oma alueensa. Turvavälit otetaan huomioon kaikessa. Myös opettaja pysyy mahdollisuuksien mukaan erillään oppilaista. Ruokailut järjestetään niin, että samassa paikassa syömässä on kerrallaan yksi ikäluokka, ja välillä pöydät pestään. Välitunnit järjestetään kullekin luokalle erikseen joko porrastamalla tai jakamalla piha alueisiin, ja liikkumisia valvotaan muutenkin tehostetusti. Opetuksen sisällöistä on valitettavasti pakko tinkiä joissain aineissa, jotta tartuntavaara pidetään kurissa: kotitaloustunteja ei pidetä ahtaassa KO-luokassa, liikunnassa ei ole kontaktilajeja, yhteisiä pelivälineitä, tietokoneita jne. ei käytetä. Muitakin rajoituksia varmasti tulee, kunhan asioita ehditään valmistella. Koulukuljetuksien järjestelyt ovat kesken, joten niistä tiedotetaan myöhemmin. Omin voimin kulkeville korostetaan turvavälejä matkan aikana, ja samaa toivomme myös kotona tehtävän. Varsinaista kevätjuhlaa ei järjestetä, mutta kullakin luokalla on oma pieni päättäjäistilaisuutensa, jossa oppilaat saavat kevättodistuksensa. Huoltajat eivät valitettavasti saa tulla kouluun katsomaan 9-luokan päättötodistusten jakoa. Sairaana ei saa tulla kouluun missään tapauksessa. Lisäohjeita annetaan myöhemmin. Hygieniaan tullaan kiinnittämään muutenkin erityistä huomiota. Kokemäki, vastaajana Juha-Pekka Pihlman 1. Poissaoloanomukset kouluittain: Yhteiskoulu 12/300 4 prosenttia Tulkkila 10/292 3 prosenttia Lähteenmäki 3/60 5 prosenttia Tuomaala 3/50 6 prosenttia Poissaoloperiaatteet: Oppilaan poissaolo koulusta voi perustua tartuntatautilakiin tai perusopetuslakiin. Kouluun ei saa tulla sairaana. Normaalit poissaolokäytänteet käytössä eli 1-3 päivää voi myöntää luokanvalvoja/opettaja ja yli kolme päivää rehtori. Yhteistyö kotien kanssa on tärkeää. Etäopetusta voidaan harkita, jos oppilas kuuluu riskiryhmään. 2. Opetuksessa siirrytään takaisin normaaliolojen lainsäädännön mukaisiin opetusjärjestelyihin. Koulukuljetuspalvelut pyörivät kuten normaaliaikana. Tarjotaan mahdollisuutta hakea kuljetusavustusta kuljetusoppilaiden huoltajille. Toteutetaan kysely kuljetustarpeesta. Oppilaat ja koulun henkilökunta ovat koulussa, muut henkilöt pyritään pitämään pois koulurakennuksista. Korostetaan hyvää käsi- ja yskimishygieniaa. Henkilökunta ei kulje pääsääntöisesti yksiköstä toiseen. Rehtorit sopivat yhteisten työntekijöiden sijoituspaikasta. Yhteiskoulusta ja Tulkkilan koulusta siirtyy luokkia Sataedun tiloihin, 4. lk (48 oppilasta), 6. lk (64 oppilasta). Luokkia/opetusryhmiä yhdistäviä teema/toimintapäiviä ei pidetä. Vältetään yhteiskäytössä olevia työvälineitä (näppäimistöt ym.). Alakouluissa opetusryhmät pidetään erillään koko koulupäivän ajan. Kouluruokailu järjestetään oman luokan tai ryhmän kanssa. Ei yhteisruokailua ruokasalissa Ruokasalia voi kuitenkin käyttää porrastetusti. Hygieniasta huolehditaan ruuanvalmistuksen ja -jakelun sekä syömisen aikana. Jatketaan aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämistä. Kerhotoimintaa jatketaan harkinnan mukaan. Siikainen, vastaajana Jari Tuuri 1. Tällä hetkellä koulusta pois jääviä on 8 prosenttia oppilasmäärästä. 2. Siikaisten yhtenäiskoulussa hygieniatasoa on korotettu. Käsiä pestään usein, ja luokissa on sekä nestemäistä käsienpesuainetta että käsidesiä. Koulutyö pyritään järjestämään niin, että erilaiset ruuhkatilanteet voidaan välttää ja oppilaiden väliset etäisyydet ovat riittävän suuria. Koululle ei päästetä ylimääräisiä henkilöitä muuten kuin erittäin pakottavasta syystä. . Koulussa ei järjestetä yhteistilaisuuksia. Siivous on kohdennettu tehostetusti sellaisiin kohteisiin ja pintoihin, joiden kautta tartuntariski on suurin. Kouluun ei edelleenkään voi tulla, jos oppilaalla on vähäisiäkin flunssan oireita. Jos oppilas kuuluu perussairautensa vuoksi riskiryhmään, lääkäriltä voi pyytää todistuksen sairauslomaa ja etäopetuksena järjestettävää opetusta varten. Koulukuljetukset ajetaan normaalitilanteen mukaisesti, eikä poikkeuskuljetuksia järjestetä. Vuosiluokkien 0 -6 ja erityisopetusryhmän opetus järjestetään siten, että luokan oma luokanopettaja pitää kaikki luokan oppitunnit. Vuosiluokkien 0-6 ja erityisopetusryhmän koulupäivä päättyy joka koulupäivä klo 13.00. Yläkoulussa opetusryhmiin ja koulupäivän pituuteen ei tule muutoksia. Vuosiluokkien 0-6 kaikki luokissa pidettävät oppitunnit pidetään vuosiluokkien omissa luokissa. Vuosiluokkien 7-9 luokissa pidettävät tunnit pidetään lukujär-jestyksen mukaisesti aineluokissa. Jos mahdollista, luokissa pulpetit järjestetään siten, että oppilaiden väliset etäisyydet ovat mahdollisimman suuria. Opetusvälineitä käytetään siten, ettei samaa opetusvälinettä käytä useampi oppilas. Käsityöluokat eivät ole vuosiluokkien 0-5 käytössä. Liikuntahalli on suljettu ulkopuolisilta käyttäjiltä, ja se on luokkien käytössä. Samoin ulkoliikuntapaikat ovat luokkien käytössä. Välituntijärjestelyjä varten koulun piha-alue on jaettu neljään välituntialueeseen. Välituntiajat porrastetaan niin, että vuosiluokat voidaan pitää erillään. Oppilaat pesevät huolellisesti kädet luokissa ennen ruokailua ja desifioivat vielä kädet saavuttuaan ruokalaan. Ruokailuun siirtyminen järjestetään niin, että vuosiluokat liikkuvat omina ryhminään. Ruokailuun siirrytään 5 minuutin porrastuksella aina nuorimmasta ikä-luokasta alkaen niin, että jonottaminen ruokalassa voidaan välttää. Ruoka noudetaan edelleen itse linjastolta. Voileipälevite tarjotaan levitenappeina. Linjastolla olevia ottimia vaihdetaan uusiin tavallista useammin. Koko ruokasalia hyödynnetään niin, että etäisyydet ruokailijoiden välillä ovat mahdollisimman suuria. Varsinaisia koulun päättäjäisiä ja kevätjuhlaa ei järjestetä. Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta jatkuvat samaan tapaan kuin ennen koulujen sulkemista. Rauma, vastaajana Hanna Viljanen-Lehto 1. Kotiin jäävien oppilaiden määrästä saadaan varmistus tiistaina 12. toukokuuta rehtorien kokouksessa. Määrä ei ole kovin merkittävä. Alustavana arviona on, että noin 10 prosenttia ehkä oppilaista on jäämässä kotiin. Sairautensa tai muun riskitekijän vuoksi vapautusta hakeneita on vain yksittäisiä. Raumalla peruskoulussa on noin 3200 oppilasta. 2. Raumalla toimitaan ohjeiden mukaisesti ja lisäksi kouluissa on omia järjestelyjä, jotta vaatimukset turvaetäisyyksistä ja ryhmien erillään pitämisestä täyttyvät opetuksessa, välitunneilla ja ruokailuissa. Erityisvaatimuksia on Nanun ja Hj. Nortamon kouluissa, jotka toimivat viidessä eri rakennuksessa ja väistötiloissa. Ratkaisuna on koulutyön rytmittäminen niin, että luokkaryhmät kohtaavat mahdollisimman vähän kaikissa tilanteissa eli sisäänmenossa, välitunneilla käymisessä ja ruokailussa. Tärkeää on, että ryhmä pysyy yhtenäisenä ja erillään muista. Koulutyö aloitetaan hygienia- sekä yskimis- ja aivastustekniikan opetuksella. Yhteisiä työvälineitä ei käytetä. Ruokailut järjestetään porrastetusti ja ruokailuvuoroja on jaettu pidemmälle ajalle. Turvaetäisyyksistä pidetään huolta myös koulukuljetuksista. Autoja on varattu ennakolta lisää ja vanhemmilta toivotaan lastensa kuljetuksia kouluun. Karvia, vastaajana Kaisamaija Ronkainen 1. Toistakymmentä oppilasta on ilmoittanut poissaolosta eli 5-10 prosenttia. Perustellusta syystä lupa myönnetään. 2. Koulussa järjestetään opetus hyödyntäen mm. liikuntasalia opetustilana. Ulkoalueita hyödynnetään opetuksessa mahdollisuuksien mukaan. Ruokailu järjestetään luokissa ja porrastetusti ruokalassa. Koulukuljetukset järjestetään normaalisti mutta on tiedossa, että linja-autoissa on ylimääräistä tilaa, koska osa oppilaista on ilmoittautunut poissaoleviksi. Lisäksi varsinkin koulun lähellä asuvia oppilaita kannustetaan pyöräilemään koulumatkat. Karviassahan myös 3-5 km päässä koululta asuvat alakoululaiset ovat koulukyydityksen piirissä.