Ladataan
Pääaiheet 100 tuoreinta Satakunta Koronavirus Live Urheilu Ajanviete Näköislehti Kulttuuri Porilaine Tähtijutut

Grafiikka näyttää hälyttävän ilmiön Oulun rikostilastoissa – Lasten seksuaalinen hyväksikäyttö yleistynyt jopa yli 50 prosenttia? Näin poliisi kommentoi

Oulun kaupungissa on alkuvuodesta ilmoitettu viime vuosia tiheämmin lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Poliisihallituksen julkaisemista tammi-toukokuun rikostilastoista käy ilmi, että epäiltyihin hyväksikäyttörikoksiin kirjattiin yhteensä 38 alaikäistä uhria. Koko vuoden hyväksikäyttöilmoitusmäärä nousisi yli 90:een, jos ilmoitustahti jatkuisi samana vuoden loppuun asti. Viime vuonna alaikäisiä asianomistajia kirjattiin 64, eli kasvua olisi yli 40 prosenttia. Kaikkien lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä koskevien asianomistajien lukumäärä on noin 55 prosentin kasvussa. Tähän lukemaan sisältyvät uhrien huoltajat. Iltalehti koosti tilastoista graafin, jossa näkyy hyväksikäyttöilmoitusten kehitys Oulun kaupungissa 2017-2018 ja ennuste vuoden 2019 lukemista, jos alkuvuoden kehitys jatkuu samanlaisena. Asianomistajat on jaoteltu ikäryhmittäin Poliisihallituksen tilastojen tapaan. Ennuste on hyvin viitteellinen. Sen arvioinnissa tulee ottaa huomioon pieni otoskoko, eikä siinä ole huomioitu rikosilmoitusmääriin vaikuttavia muuttuvia tekijöitä tai olosuhteita. Graafin keskeinen fakta on kuitenkin hyväksikäyttöä koskevien rikosilmoitusten määrän kasvu alkuvuodesta 2019. Oulun poliisilaitoksen rikostorjuntasektorin johtaja, rikosylikomisario Janne Koskela pitää niin ikään tosiasiana, että ilmoitusten määrä on noussut. Poliisi ei kuitenkaan toistaiseksi pidä tilannetta merkillepantavan vakavana. – Osa voi selittyä sillä, että viime vuoden tapauksia on kirjattu ja alettu tutkia vasta tänä vuonna. Kun tämä muu kokonaisuus oli esillä, osa nuorista on tullut tekemään ilmoituksen vasta tämän vuoden puolella, Koskela kertoo. Viime loppuvuodesta nousi julkisuuteen laajamittainen lapsiin kohdistuneiden seksuaalirikosten vyyhti, jossa maahanmuuttajataustaiset miehet käyttivät hyväkseen ja raiskasivat alaikäisiä tyttöjä. Rikosprosessit ovat edenneet käräjävaiheeseen, ja tuomioita on tullut viime aikoina joka viikko. Rikosylikomisario arvioi, että vyyhden julkisuus on saanut aikaan muutamia hyväksikäyttöilmoituksia lisää. Samoin poliisi on omalla tutkinnallaan selvittänyt joitakin tapauksia, joissa uhreja on paljastunut ensitietoa enemmän. Tämä on voinut kasvattaa rikosilmoitusten kokonaismäärää. Poliisi pysyy edelleen arviossaan, jonka mukaan lapsiin kohdistuva seksuaalirikollisuus ei ole Oulussa kasvava ilmiö. Yleisellä tasolla on arvioitu, että myös asianomistajien tietoisuuden kasvu ja seksuaalirikoksiin liittyvän häpeän lieventyminen lisäävät ilmoituksia ilman, että rikollisuus itsessään on yleistynyt. – Mielestäni ei voida puhua, että tapauksia olisi ollut tavanomaista enemmän. Se [tilasto] antaa minusta vääränlaisen suhdeluvun. Tänä vuonna on jostakin syystä ollut myös huoltajia enemmän ilmoituksissa, Koskela sanoo. Rikosylikomisario pitää mahdollisena myös sitä, että ilmoituksia kirjataan tyypillisesti enemmän kevään ja kesään aikana, kuten muissakin rikostyypeissä. Oulun poliisi on tehnyt esitutkinnat loppuun kaikissa tapauksissa, joista se joutui talven aikana tiedottamaan. Koskelan mukaan poliisilaitos on satsannut viime aikoina lapsia koskevien rikosten ja väkivaltarikosten tutkintaan, ja tilanne on tällä hetkellä hallinnassa. Poliisille ei ole raportoitu yhtä laajoista saalistustapauksista kuin talvella tutkittiin. – Haasteita oli viime vuoden lopun ja alkuvuoden aikana, mutta näkisin, että Oulun poliisi on suoriutunut niistä hyvin, Koskela sanoo. Talven seksuaalirikosvyyhti aiheutti poliisissa joitakin erikoisjärjestelyjä. Koskelan mukaan rikoksiin kohdennettiin tutkintaa muista ryhmistä, ja sittemmin tutkintaan avattiin kaksi uutta virkaa. Poliisilaitoksen alueella on tällä hetkellä tutkinnassa joitakin epäiltyjä lapsiin kohdistuneita seksuaalirikoksia. – Aina, kun uhrina on haavoittuvaisessa iässä oleva lapsi, nuori tai vaihtoehtoisesti vanhus, jutut priorisoidaan tärkeiksi ja niihin pyritään satsaamaan. Rikosylikomisario ei halua spekuloida, kuinka todennäköisesti ilmoitusmäärä palautuu normaaliksi loppuvuonna, koska poliisi ei ole sitä mieltä, että nousu olisi ylipäätään merkittävä. Tilannetta kuitenkin pidetään silmällä. – Yleinen ajatus on se, että ei voi sanoa, että olisi mitään piikkiä olemassa. Totta kai seurataan, miten se menee tai muuttuu loppuvuodesta, mutta meidän arviomme on, että isosta noususta ei ole kysymys. Yleisellä tasolla Oulun rikollisuustilanne ei ole synkentynyt, vaan enemmänkin mennyt parempaan päin. Tällä hetkellä rikoslakirikosten määrä olisi laskemassa jopa yli kymmenesosalla. Kategoria ei koske liikennerikoksia. Koskela pitää kaupungin turvallisuustilannetta yhtä hyvänä kuin ennen talven seksuaalirikoskohua. – Minun mielestäni Oulu on hyvä ja turvallinen paikka asua, ja Oulussa uskaltaa liikkua vapaasti, Koskela sanoo.