Ladataan
Pääaiheet 100 tuoreinta Satakunta Koronavirus Ajanviete Tähtijutut Näköislehti Kulttuuri Porilaine Urheilu Live

Suomen Käyttömuovin ympäristöluvassa riittää punnittavaa – Onko lautakunta valmis tekemään päätöksen?

Pomarkun tekninen lautakunta saa tiistain kokouksessa päätettäväkseen kunnassa toimivan Suomen Käyttömuovi Oy:n ympäristöluvan hyväksymisen. Yritys on hakenut vuonna 2013 myönnetyn luvan tarkistamista voidakseen laajentaa toimintaa merkittävästi. Nykyisen luvan mukaan tehdasalueella saa varastoida muovia enintään 1 000 tonnia. Uutta lupaa on haettu 5 000 tonnille tai 100 000 kuutiolle. Tuotantokapasiteetiksi ilmoitettiin vuonna 2013 noin 7 850 tonnia. Sitä haetaan nyt korotettavaksi 19 999 tonniin vuodessa. Lähimmät asuinrakennukset ovat alle 50 metrin etäisyydellä tehtaan toiminta-alueesta. Tammikuussa 2017 tehtaan piha-alueella syttyi iso tulipalo, ja liekit uhkasivat asuinaluetta. Palo saatiin sammumaan ajoissa, mutta tehdasalueella varastoitavan muovimäärän iso kasvattaminen huolettaa alueen asukkaita. Tehdas-alue rajoittuu myös Pomarkunjokeen, joka laskee vetensä jonkin matkan päässä runsaassa virkistyskäytössä olevaan Isojärveen. Ympäristönäkökulma on muun muassa sitä kautta merkittävä. Käyttömuovin hakemuksesta ei terveydenhuoltoviranomaisella ollut lausuttavaa. Pelastusviranomainen sen sijaan edellyttää muun muassa, että pelastussuunnitelmassa varaudutaan laajimpaan ja pitkäkestoisimpaan tunnistettavissa olevaan tulipaloon tai muuhun tilanteeseen. Pelastustoiminnan onnistumiseksi tehdasalueelle on oltava vähintään kaksi toisistaan riippumatonta tieyhteyttä. Sammutusjätevedet pitää pystyä hallitsemaan niin, etteivät ne aiheuta haittaa ympäristölle. Niiden pääsy suoraan Pomarkunjokeen on estettävä. Ely-keskus huomauttaa, että lupamääräyksin on varmistuttava siitä, että jokeen ei pääse jäähdytys- tai hulevesien mukana kiintoainetta tai muita haitallisia aineita. Huomioon on otettava myös jäähdytysveden mahdollinen lämmittävä vaikutus jokeen. Erityisesti yöaikaiseen meluun on samoin kiinnitettävä huomiota ja siitä on annettava riittävät määräykset, koska asutus on hyvin lähellä. Ely-keskuksen lausunnon mukaan muovin vastaanotto ja tuotteiden toimitusliikenne on pyrittävä ajoittamaan päiväsaikaan. Lupahakemuksesta jätettiin kaksi muistutusta, joista toisessa oli yksi ja toisessa kuusi allekirjoittajaa. Yksittäinen muistuttaja nosti esiin meluhaitat ja varsinkin rekkaliikenteestä aiheutuvat liikenneriskit erityisesti asuinalueen koululaisille. Muistuttajan mukaan tehdasalueelta leviää myös tuulen ja sadeveden mukana jätemuovia lähiympäristöön ja Isojärveen. Toisen muistutuksen tekijät vetosivat tehdyn hakemuksen puutteellisuuteen ja siinä annettuihin epäluotettaviin tietoihin. Lisäksi epäiltiin suuresti kasvavan muovijätteen asianmukaisen varastoinnin mahdollisuutta. Ja varsinkin paloturvallisuus huolettaa. – 2017 tulipalossa oli todellinen suuronnettomuuden riski. Minusta sen perusteella olisi pitänyt tarkistaa nykyisen ympäristöluvankin sallimia määriä, saatikka että nyt lupaa kasvatettaisiin moninkertaiseksi, sanoo Johanna Aappola , yksi muistutuksen allekirjoittajista. Hän asuu perheineen muutaman kymmenen metrin päässä tehdasalueesta. – Entä kaikinpuoliset ympäristövaikutukset? Mitä tapahtuu esimerkiksi UV-säteiden vaikutuksen alaisena pihassa olevalle muoville? Millaiseksi mikromuoviksi se hapertuu luontoon? Toivon todella, että asiat tutkitaan perusteellisesti, ennen kuin mitään uutta lupaa myönnetään, Aappola vetoaa. Suomen Käyttömuovin edustajaa ei tavoitettu kommentoimaan asiaa, mutta yritys on antanut vastineensa lausuntoihin ja muistutuksiin. Esimerkiksi paloturvallisuudesta se toteaa pelastuslaitoksen kanssa käydyn useita neuvotteluja. Aiheena on ollut esimerkiksi varautuminen muovipalossa tarvittavan sammutusvaahdon nopeaan saantiin. Yritys kertoo luvanneensa osallistua vaahdon kustannuksiin. Samoin jokirantaan on tehty tie ja haettu lupa betonisen pumppauslaiturin rakentamiseksi sinne. Pelastuslaitoksen kanssa on sovittu keväällä pidettävästä harjoituksesta. Muistutuksen viittaukset hakemuksessa annettuihin epäluotettaviin tietoihin perustuvat yrityksen mukaan ainakin osin alaa tuntemattomien vääriin käsityksiin. Nähtäväksi jää, onko lautakunta valmis antamaan asiassa päätöksen jo tiistaina vai haluaako se selvittää sitä vielä lisää.