Ladataan
Pääaiheet 100 tuoreinta Satakunta Urheilu Näköislehti Testit ja visat Lukemisto Porilaine Kulttuuri

Hirvieläintä ajavan koiran säkäkorkeutta korotetaan– muutoksella yritetään osaltaan hillitä Satakunnan voimakkaasti kasvanutta valkohäntäpeurakantaa

Hirvieläintä ajavan koiran säkäkorkeuteen liittyvää rajoitusta korotetaan nykyisestä 28 senttimetristä 39 senttimetriin. Metsästyksessä ei saa käyttää kytkemättömänä sellaista ajavaa koiraa, jonka säkäkorkeus on yli 39 senttimetriä. – Kookkaampien koirien käyttäminen tehostaa pyyntiä ja se tuo uusia koiraharrastajia mukaan hirvieläinten metsästykseen, maa- ja metsätalousministeriöstä perustellaan muutosta. Muutoksella tuetaan erityisesti valkohäntäpeuran kannanhallintaa. Valkohäntäpeuran kanta on kasvanut voimakkaasti, jopa hallitsemattomasti. Erityisesti kannan kasvu on aiheuttanut liikenneonnettomuuksia. Päättyneellä metsästyskaudella Satakunnassa kaadettiin noin 9 900 valkohäntäpeuraa. Määrä nousi noin 2 000 eläimellä edellisestä kaudesta. Peurakanta on vahvistunut viimeisten vuosien aikana voimakkaasti, ja Satakunnan alueellinen riistaneuvosto onkin asettanut tavoitteeksi kannan kasvun taittamisen Kokemäenjoen eteläpuolisilla tiheimmän kannan alueilla. Riistaelämistä vieraslajeiksi Valtioneuvosto antoi torstaina kaksi eläinten pyyntiin liittyvää asetusta. Toinen asetuksista liittyy metsästysasetuksen muuttamiseen ja toisessa säädetään vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta. Uudet asetukset koskevat hirvieläimiä, villisikaa ja naakkaa. Haitallisiksi vieraslajeiksi on määritelty supikoira, minkki, piisami, rämemajava ja pesukarhu. Molemmat asetukset tulevat voimaan kesäkuun alusta. Metsästysasetukseen tehdyt muutokset tähtäävät villisikakannan rajoittamiseen ja samalla afrikkalaisen sikaruton leviämisen estämiseen. Villisian metsästykseen saa jatkossa käyttää myös elävänä pyytävää loukkua, tai muuta vastaavaa pyyntivälinettä. Loukun ja muun pyyntivälineen on oltava sellainen, että eläin mahtuu seisomaan ja makaamaan siinä luonnollisessa asennossa vahingoittamatta itseään. Loukku pitää tarkastaa kahdesti vuorokaudessa. Naakalle tuomio sisätiloissa Naakka lisättiin metsästysasetuksessa lajeihin, joiden tappamiseen voi rakennuksen sisällä käyttää ilma-asetta. Muutos oli tarpeellinen, koska naakat hakeutuvat usein sisälle rakennuksiin. Naakan status muuttui viime vuonna rauhoitetusta linnusta rauhoittamattomaksi linnuksi. Supikoira, minkki, piisami, rämemajava ja pesukarhu eivät enää jatkossa ole riistaeläimiä. Koska lajit on säädetty joko EU:ssa tai kansallisesti haitallisiksi vieraslajeiksi, niiden pyyntiä ja tappamista koskevat kesäkuun alusta alkaen vieraslajilain säännökset. Muutos vaikuttaa myös lajeja aiemmin koskeneisiin rauhoitusaikoihin, jotka nyt poistuvat. Näiden lajien pyydystäminen on siten kesäkuusta alkaen mahdollista ympäri vuoden. SK 7.3.2019: Satakunnassa kaadettiin melkein 10 000 valkohäntäpeuraa – saaliista yli puolet vasoja