Ladataan
Pääaiheet 100 tuoreinta Satakunta Koronavirus Live Urheilu Ajanviete Näköislehti Kulttuuri Porilaine Tähtijutut

Huoli-ilmoituksen teko huonosti hoidetusta vanhuksesta ei ole vain viranomaisilla – yksi viesti tai soitto riittää

Mistä tiedämme, onko läheisemme saanut hyvää hoitoa? Onko yleensäkään mielekästä määrittää henkilömitoitus numerona, jota läheisten on lähes mahdoton kyseenalaistaa vai hoidon laatuna, jonka näkee vieraillessaan? Minun mielestäni hoidon laatuna. Tein pikaisen kyselyn tuttavapiirissäni. Kaikki kyselyyni vastanneet osasivat sanoa, ovatko heidän läheisensä saaneet hyvää hoitoa vai eivät. Silti vain hoitolaitoksissa työskentelevät tiesivät, millainen henkilöstömitoitus heillä on käytössä. Heidänkään mielestään laitoksessa vierailemalla on mahdotonta päätellä mitoituksen suuruutta. Mutta hoidon laadun pystyy päättelemään joko keskusteltuaan läheisensä kanssa tai päättelemällä läheisensä kunnosta. Mitään yksiselitteistä kuvausta läheisen hoidosta ei monikaan pystynyt antamaan, mutta mielikuva oli kaikilla. Älkäämme kirjoittako lakiin numeroa, joka taakse voi piiloutua. Potilaiden erilainen kunto ja sen mukanaan tuomat erilaiset hoivavaatimukset voivat edellyttää erilaista hoitajamäärää. Ihmisen kannalta olennaista on se, että hoitoa saa sekä määrällisesti että laadullisesti riittävästi. Haluaisin laajentaa keskustelun koskemaan kaikkia ympärivuorokautisessa hoidossa olevia. Olkoot he vanhuksia, päihdekuntoutujia, kehitysvammaisia tai keitä tahansa hoivaa tarvitsevia. Kaikilla heillä on yhtäläinen oikeus hyvään hoivaan. Vanhuspalvelu- ja sosiaalihuoltolaeissamme määritellään huoli-ilmoitus, jonka mukaan viranomaisten tulee ilmoittaa sosiaaliviranomaisille, jos työssään kohtaa ikäihmisen, joka ei saa riittävää hoitoa tai on kohdannut laiminlyöntejä. Vaikka huoli-ilmoitus on vain viranomaisille velvoittava, meillä kaikilla on siihen oikeus. Meiltä tavallisilta kansalaisilta se ei vaadi kuin soiton tai sähköpostin sosiaaliviranomaiselle. Ilmoitus velvoittaa viranomaisen tutkimaan tapauksen ja ryhtymään tilanteen vaatimiin toimenpiteisiin. Näkisin, että ilmoitukset heikommassa asemassa olevan ihmisen kaltoinkohtelusta tai puutteellisesta hoidosta tulisi kirjata lakeihin samalla tavalla kuin lastensuojelulaissa. Eihän potilaan iällä ole tässä mitään merkitystä. Siellä velvoite on viranomaisten lisäksi myös muun muassa yksityisillä ammatinharjoittajilla, kuten taksinkuljettajilla, jotka toimeksiantosuhteen perusteella kohtaavat lapsia. Mielestäni sama periaate toimisi kaikkien heikommassa asemassa olevien kohdalla. Jos henkilö ei itse pysty pitämään puoliaan, on meidän muiden siitä huolehdittava. Huoli-ilmoitusvelvoitteen tulisikin kattaa kaikki hoivaa tarvitsevat lapsista vanhuksiin ja kotihoidosta laitoksiin. Kirsta Sorri on säkyläläinen eduskuntavaaliehdokas (kok.). Vaikka huoli-ilmoitus on vain viranomaisille velvoittava, meillä kaikilla on siihen oikeus. Meiltä tavallisilta kansalaisilta se ei vaadi kuin soiton tai sähköpostin sosiaaliviranomaiselle.