Ladataan
Pääaiheet 100 tuoreinta Satakunta Urheilu Näköislehti Lukemisto Kulttuuri Porilaine Testit ja visat

Porin vanhusneuvosto huolissaan hoidon tasosta ja riittävyydestä – kotihoidon tarve nelinkertaistunut kymmenessä vuodessa

Porin kaupungin toiminta-ajatukseen sisältyy, että kaikessa päätöksenteossa keskeisenä tavoitteena on ottaa huomioon kaupunkilaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Tämä siis koskee myös vanhustenhoitoa? Porin kaupunginvaltuuston hyväksymässä vanhuspalveluiden suunnitelmassa vuoteen 2020 todetaan, että kotihoitopalvelut tulee järjestää asiakkaan tarpeista lähtevänä riittävänä ja oikein kohdennettuna palveluna. Näin johdettu kotihoidon palvelu luo mahdollisuudet asiakkaan kotona selviytymiselle ja hyvinvoinnille, siis hyvälle elämälle. Kokonaisvaltaisella kotihoidon asiakkaan toimintakyvyn arvioinnilla ehkäistään toimintavajauksia ja ympärivuorokautiseen hoitoon sekä sairaalaan joutumista. Tässä suhteessa onkin Porissa ja Satakunnassa kehitetty kotihoidon aloitusvaiheeseen tiimiarviointiin perustuvaa palveluohjausta siten, että hoidon tarpeen arviointiin ja hoitosuunnitelman tekemiseen osallistuu useampi taho. Myös varsin tarpeellista mobiililääkäri-toimintaa on Porin perusturvan alueella järjestetty niin, että mobiililääkärit ovat kotihoitajien apuna akuuteissa tilanteissa. Näin ei kotihoidossa olevaa vanhusta tarvitse heti toimittaa ensiapuun vaan ensiapu voidaan antaa vanhuksen kotona ja kotiin. Porin vanhusneuvosto, joka edustaa laajasti eri eläkeläisjärjestöjä, hoitotyön koulutusta antavia oppilaitoksia, seurakuntia sekä muita kolmannen sektorin edustajia, kantaa huolta kotihoidon tarpeen runsaasta kasvusta sekä hoidon määrän ja laadun kohtaamisesta. Kotihoidon tarve ja asiakasmäärät ovat kasvaneet nopeasti erityisesti Satakunnan kunnissa väestön ikärakenteen takia. Yli 85-vuotiaiden määrä kasvaa Satakunnassa vuoteen 2020 mennessä noin 30 prosentilla vuodesta 2016. Porin vanhuspalvelusuunnitelman mukaan kotihoidossa on ollut vuodesta 2008 yhteensä 475 vanhusta, vuonna 2012 määrä oli 829 vanhusta ja vuonna 2018 peräti 2096 ikäihmistä. Kymmenessä vuodessa määrä on yli nelinkertaistunut. Samanaikaisesti laitoshoitoa (vanhainkoteja) on ajettu radikaalisti alas ja laitoshoitopaikkoja on muutettu tehostetun palveluasumisen yksiköiksi. Tehostetusta palveluasumisesta onkin muodostunut varsinkin yksityisille yrityksille huikea rahasampo. Hoidon laadun valvonta on pettänyt radikaalisti. Mainittakoon, että yksityinen kotihoito ei ole julkisen tuottajan, perusturvan oman valvonnan piirissä. Jos kotona asuvan vanhuksen omaiset ovat kaukana tai omaisia ei ole, niin kuka yksityistä kotihoitoa valvoo? Porin vanhuspalvelusuunnitelma vuoteen 2020 lupaa muun muassa: Palveluiden tarvetta ja resurssien kohdentamista seurataan. Kotihoitoa lisätään ilta- ja tarvittaessa yöaikaan, jopa 35 prosenttiin kotihoitajan työajasta. Kuntouttavaa toimintaa kotihoidossa lisätään. Kotihoidon palvelut on turvattava haja-asutusalueilla. Muistisairauksien varhaiseen tunnistamiseen kiinnitetään huomiota. Asiakaspalautetta kerätään vuosittain. Miten Porin vanhuspalvelusuunnitelman tavoitteiden toteutumista on seurattu, mitä tuloksia on saatu ja mitä toimenpiteitä kaiken kaikkiaan laadukkaan ja määrällisesti riittävän kotihoidon takaamiseksi on tehty? Missä näistä arvioinneista on raportoitu? Porin vanhusneuvosto esittää, että Porissa on syytä laatia hyvän kotihoidon kriteerit ja resursoida kotihoidon riittävään henkilöstömäärään ja laatuun. Lisäksi pitää päivittää erilaiset tavat valvoa julkisen ja yksityisen sektorin toteuttamaa vanhusten kotihoitoa. Palautekysely kerran vuodessa ei ole riittävä toteutuneen kotihoidon mittari. Kaarina Ranne Kirjoittaja on Porin kaupungin vanhusneuvoston puheenjohtaja. Kymmenessä vuodessa kotihoidossa olevien vanhusten määrä on yli nelinkertaistunut. Samanaikaisesti laitoshoitoa on ajettu radikaalisti alas ja laitoshoitopaikkoja on muutettu tehostetun palveluasumisen yksiköiksi.