Ladataan
Pääaiheet 100 tuoreinta Satakunta Urheilu Näköislehti Lukemisto Kulttuuri Porilaine Testit ja visat

Näin perusturvan miljoonien yllätyskulut syntyivät – kaupungin oma työ sittenkin ostopalveluja edullisempaa

Sosiaali- ja terveyshuollon henkilöstön sijaisuudet palautetaan Porin perusturvassa pääsääntöisesti omana työnä tehtäväksi. Porin perusturvalautakunta päätti rajata Seuturekry Oy:n ostopalvelujen käytön vain lyhyisiin, alle kolmen päivän sijaisuuksiin ja ainoastaan pakottavista syistä. Pori solmi Seuturekryn kanssa ostopalvelusopimuksen viime keväänä. Ostopalvelujen käyttö tuli uuteen harkintaan, kun loppuvuoden 2018 aikana selvisi sijaiskustannusten tuntuva nousu. Sopimuksen solmimisen lähtökohtana oli noin 300 000 euron kulujen vähennystavoite vuonna 2018. Sijaismenokasvu vuoteen 2017 verrattuna oli kuitenkin runsaat 2,4 miljoonaa euroa, kun lasketaan yhteen Porin perusturvan sijaiskulut ja Seuturekryn laskuttamat kulut. Lautakunnan päätöksen toisena keskeisenä perusteluna on se, ettei tavoiteltua esimieshenkilöstön hallinnollisen työn määrällistä säästöä saatu. Perusturvan selvityksen mukaan kokonaiskustannukset kohosivat vuoteen 2017 verrattuna noin 26 prosenttia. Menneen vuoden aikana perusturvan henkilöstön poissaolopäivät ja -prosentti vähenivät verrattuna vuoteen 2017. Kustannusten nousu ja syyt on perattu perusturvajohtaja Terttu Nordmanin mukaan perusteellisesti ja kohta kohdalta. Hän korostaa, ettei uudelleen arvioinnin syynä ole sinänsä Seuturekryn toiminta, vaan sopimuksen hinnoitteluperuste, joka johtaa kaupungin omaa työtä korkeampaan kustannustasoon. Nordman toteaa, että kustannusero kaupungin omana työnä tehtyjen sijaisuuksien kohdalla on erilainen riippuen sijaisuuden pituudesta. Ero korostuu yli 12 päivää pitkissä sijaisuuksissa, jolloin kaupunki maksaa päivien perusteella kuukausipalkkaa. Porin perusturvan talouspäällikkö Ilkka Mannisen laatiman laskelman mukaan esimerkiksi lähihoitajan kolmen päivän sijaiskustannus on sivukuluineen kaupungin omana työnä 481,55 euroa ja Seuturekryn tuntihintaveloituksella 500,88 euroa. Yhden kuukauden, 30 päivän sijaisuudella kustannusero on vielä selkeämpi. Esimerkiksi sairaanhoitajan kuukauden sijaispalkkakustannus on kaupungin omana työnä 3265 euroa ja Seuturekryltä ostettuna 4164 euroa. Seuturekryn kautta palkattaessa säästöjä syntyy esimerkiksi sijaisten palkkalaskelmista ja muista työnantajakuluista, joita ei ole huomioitu yllä olevissa laskelmissa. Päätöstä Seuturekrystä tehtäessä keväällä 2018 iso painoarvo asetettiin esimiesten työmäärän vähentymiselle ja sitä kautta saatavalle kustannussäästölle. Viime vuonna Porin perusturva hankki ostopalveluna noin 7 770 sijaistilausta. Seuturekryltä perusturva osti sijaispalveluja yhteensä noin 4,59 miljoonalla eurolla. Kaupungin itse palkkaamien sijaisten kustannus oli noin 7,26 miljoonaa euroa. Perusturvan itse palkkaamien sijaisten kustannusosuus aleni lähes 2 miljoonaa euroa, mutta ostopalvelujen käytön noustua kokonaismenot olivat kuitenkin 2,4 miljoonaa euroa korkeammat kuin edellisvuotena. Esimiesten työmäärään ei Nordmanin mukaan saatu ostopalvelun tuella toivottua huojennusta ja se painoi osaltaan ostopalvelun hankinnan rajaamispäätöksessä. Lautakunta toteaa päätösperusteluissaan erityisesti lyhytaikaisten sijaisten rekrytoinnin aiheuttavan toimintayksiköiden esimiehille edelleen runsaasti työtä. Ostopalveluista aiheutuu oheisena muun muassa työntuntien kirjausta, laskujen tarkistamista ja hyväksymistä sekä työvuorojen suunnittelujärjestelmän ylläpitotehtäviä.