Ladataan
Pääaiheet 100 tuoreinta Satakunta Vaalikone Tähtijutut Urheilu Näköislehti Lukemisto Porilaine Kulttuuri

Pori-sopimusryhmien kannanotto: Vastuunoton aika on nyt

Valmistautuessaan sote- ja maakuntauudistukseen Satakunnan kaikki kunnat tekivät yhteisen päätöksen asettaa sosiaali- ja terveyspalvelujen menojen korkeimmaksi mahdolliseksi kasvuksi yhden prosentin. Aluksi toimintojen tehostamispyrkimykset sujuivat hyvin. Nyt säästöjä ei enää löydy muuten, kuin heikentämällä palveluja ja hakemalla lisätuloja palvelumaksujen korotuksilla. Kaupunginjohtajan budjettiesityksissä on osittain huomioitu ensi vuoden haasteet, joiden seurauksena esityksenä on yli 10 M€:n alijäämäinen budjetti. Pori-sopimuksen allekirjoittaneet ryhmät toteavat, että alijäämä on vaarallisen suuri aikana, jolloin kuntatalous on erityisen epävakaalla rahoituspohjalla. Porin kaupungin tuloveroprosentti on nyt 19,75. Vastaavilla 50 000 - 100 000 asukkaan verrokkikaupungeilla veroprosenttien keskiarvo on 20,58. Veroprosenttien ero vastaa noin 10 M€ pienempiä tuloja. Me porilaiset emme ole erityisen suurituloisia. Kun meillä ei myöskään ole riittävästi yhteisöverotuloja, ei ole ihme, jos rahamme loppuvat. Pori-sopimusryhmän puolueet ovat päättäneet esittää vuoden 2019 veroprosentiksi 20,25. Korotuspäätös ei ollut yhdellekään puolueelle helppo, mutta sillä kurotaan alijäämää kiinni reilun 6,5 M€:n verran. Korotuksen jälkeenkin veroprosenttimme on alle verrokkikaupunkien keskiarvon. Pori on valtuuston päätöksellä lasten ja nuorten kaupunki. Maakuntamme keskuskaupungille on häpeäksi, että perus- ja lukiokoulutukseen suunnatut opetuksen resurssit jäävät alle maan ja maakunnan keskiarvon. Tämä ei voi olla heijastumatta myös oppimistuloksiin. Ensi vuoden budjetissa tilanne ei kokonaan korjaudu, mutta sivistyslautakunnassa esittämällämme ja kaupunginjohtajan talousarvioesitykseen päätyneellä opetukseen suunnatulla 0,5 M€:n lisämäärärahalla lähestytään kuitenkin kohtuullista tasoa. Pori-sopimusryhmien tavoitteena on parantaa varhaiskasvatuksen toimintaedellytyksiä ja edistää lasten osallistumismahdollisuuksia varhaiskasvatukseen. Esitämme 200 000 €:n lisämäärärahaa päivähoito-oikeuden rajauksen lieventämiseen. Lastensuojelun tila Porissa on kestämätön. Aluehallintovirasto uhkaa sakolla, ellei lastensuojelun tilannetta korjata. Pori-sopimusryhmät esittävät 300 000 €:n lisämäärärahaa henkilöstövajeen paikkaamiseksi. Valtio on pienentänyt Porin seudun joukkoliikennetukea ja polttoaineiden hinnat nousevat. Näistä johtuen joukkoliikennejaoston esittämä 99 000 €:n lisärahoitus on välttämätön. Pori-sopimuksen mukaisesti kannatamme myös biopolttoaineiden käytön lisäämistä ja erilaisten palveluideoiden testaamista joukkoliikenteessä. Erityisesti toivomme kokeiluja Lavian lauantaivuoroihin ja lastenvaunujen kanssa kulkevan maksuttomuuteen. Korjaamme myös joukkoliikenne ja liikkuminen -toimintayksikössä syntyneen selkeän henkilövajeen. Investointien osalla katsomme, että Yyterissä olosuhdearka arkkitehtuuri saa väistyä luontoa kunnioittavien ja maisemaan sopivien toimivien kunnallisteknisten ratkaisujen tieltä. Ehdotamme Yyteriin esitetyn 900 000 €:n määrärahan osittamista niin, että siitä suunnataan Yyterin investointeihin 500 000 €, retkeilyreittien sekä Joutsijärven mallileirin rahoittamiseen 100 000 € ja urheilutalon uudistamisen nopeuttamiseen 300 000 €. Uskomme, että tiukasta taloustilanteesta huolimatta esittämillämme toimenpiteillä turvataan porilaisille tulevaisuudessakin toimivat palvelut ja taloutemme tasapainottuu verotuksen säilyessä edelleen kilpailukykyisenä. Pori-sopimusryhmät 14.10.2018 Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä, Arja Laulainen Vasemmistoliiton valtuustoryhmä, Raisa Ranta Vihreä valtuustoryhmä, Sanna Grönmark Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä, Simo Korpela Sininen valtuustoryhmä, Ari Jalonen