Ladataan
Pääaiheet 100 tuoreinta Satakunta Urheilu MM-kiekko Eurovaalikone Näköislehti Lukemisto Porilaine Kulttuuri

Vuokratontille kasattiin jätemaata ja roskia, 14 vuodessa aikaiseksi saatiin vain osa perustuksista – kaupungin mitta tuli täyteen yritysalueiden maisemahäiriköitä

Sopimusvelvoitteiden laiminlyönti on johtanut Raumalla kaupungin yritystonttien vuokrasopimusten irtisanomiseen. Yhtenä syynä irtisanomisiin on myös tonttien käyttö romujen varastointiin, joka saattaa olla haitaksi naapuriyritysten toiminnalle. Rauman kaupungin tekninen valiokunta päätti irtisanoa kaksi tontinvuokrasopimusta, toinen Isometsän yritysalueelta ja toinen Uotilan Pomppusten yritysalueelta. Anomuksiin lisäajasta rakennusvelvoitteiden täyttämiseen ei suostuttu. Perusteena on ensisijassa vuokrasopimuksiin kirjatun rakentamisvelvoitteen laiminlyönti sekä toisaalta tonttien käyttö luvattomaan toimintaan. Isometsäntien tontti on vuokrattu yritykselle jo 14 vuotta sitten ja eri vaiheissa vuokrasopimukseen kirjattua rakentamisvelvoitteen täyttämistä on lykätty. Alun perin sopimuksessa oli kahden vuoden määräaika asemakaavan mukaisen toimitilarakennuksen rakentamiselle. Valmiiksi on saatu osa perustuksista. Pomppusten alueella sijaitsevan yritystontin kahden vuoden vuokrasopimuksen mukainen rakennusvelvoite olisi tullut täyttää kesäkuuhun 2012 mennessä. Tonttia on käytetty mm. ajoneuvojen ja erilaisen tavaran varastointiin. Kaupungin tietojen mukaan tonttia on täytetty luvattomasti ylijäämämaalla sekä laajennettu asemakaavan mukaiselle puistoalueelle. Teknisen valiokunnan päätöksellä sopimuksen vastaisista toimista peritään sopimussakkona vuosivuokra kolminkertaisena. Kaupungingeodeetti Timo Laitinen Rauman kaupungin teknisestä virastosta sanoo yritystonttien käyttöä, siisteyttä ja rakentamista seuratun parin vuoden ajan tarkemmin. –Suuri enemmistö toimii asiallisesti ja siksi näihin nyt puututaan. Siisteyden ylläpito vaikuttaa myös yritysalueiden imagoon. Yritystonttien saaminen tarkoituksensa mukaiseen käyttöön on myös veronmaksajien etu, sillä niiden rakentamiseen ja kunnallistekniikkaan on sijoitettu paljon, Laitinen sanoo. Uusiin vuokrasopimuksiin on Timo Laitisen mukaan tulossa entistä määrätietoisemmat ehdot rakentamisvelvoitteista ja tonttien käytöstä suunniteltuun tarkoitukseensa. Tähän asti hankalissakin tapauksissa on koetettu noudattaa yritysystävällistä linjaa. Ensimmäisenä vaiheena on yleensä kehotus sopimuksen noudattamiseen. Laitinen lisää, että tehtyjen vanhojen vuokrasopimusten valvonta pysyy edelleenkin työlistalla. Tavoite on, ettei ongelmia päästettäisi kasautumaan tai lankeamaan kaupungin kannettavaksi. (Juttu jatkuu kuvan jälkeen) Esimerkkinä Laitinen kertoo toisaalta Isometsän alueelta konkurssiin ajautuneen yrityksen jäljet, jotka odottavat siivoamista. Vuokrattu tontti jäi rakentamatta, mutta sille on ajettu runsas määrä jätemaata roskineen päivineen. Ennen sen tarjoamista uudelleen vuokrattavaksi kaupungin on vaihdettava tontin maamassat ja toimitettava jätemaa asianmukaiseen käsittelyyn. Timo Laitinen arvioi kaupungin yritysalueilla olevan kymmenkunta ongelmatonttia, joiden sopimusten tulevaisuutta joudutaan harkitsemaan. Suuri enemmistö toimii asiallisesti ja siksi näihin nyt puututaan. Siisteyden ylläpito vaikuttaa myös yritysalueiden imagoon.