Ladataan
Pääaiheet 100 tuoreinta Satakunta Koronavirus Live Urheilu Ajanviete Näköislehti Kulttuuri Porilaine Tähtijutut

Nakkilan päivähoidon hallinto on pahasti sekaisin – Nyt sitä selvittää oikeusasiamies

Kuohunta Nakkilan sivistys- ja vapaa-aikatoimen ympärillä jatkuu. Kunnassa on kiistelty esiopetukseen osallistuvien lasten täydentävän päivähoidon järjestämisestä jo vuosikausia. Edes Lounais-Suomen aluehallintoviraston huomautukset eivät ole saaneet asioita järjestykseen, saati selvää siitä. Nyt kunnan toimintaa selvittää eduskunnan oikeusasiamies. Kantelun oikeusasiamiehelle teki Nakkilan kunnanvaltuutettu ja kansanedustaja Jari Myllykoski (vas.). – Asiasta on tahittu jo vuosia. Olen antanut itseni ymmärtää, ettei kesällä 2017 jätetty avin huomautuskaan ole saanut korjaamaan asioita. Siksi kantelin toiminnasta eduskunnan oikeusasiamiehelle, Myllykoski sanoo. Asia , josta Myllykoski kantelun teki, on varsin monimutkainen vyyhti. Sen keskiössä on varhaiskasvatusta täydentävä esiopetus, jonka järjestämisen puutteista vanhemmat ovat kannelleet useaan otteeseen. Päivähoidosta säädetään varhaiskasvatuslaissa, esiopetuksesta taas perusopetuslailla ja niillä on erilaiset vaatimukset. Nakkilassa esiopetusta järjestetään Pakkalan kiinteistössä Kirkonseudun koululla. Esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta puolestaan järjestetään Päiväkoti Kuperkeikassa, noin kilometrin päässä. Aluehallintovirasto katsoi päätöksessään 2019, että "epäselväksi on jäänyt, järjestääkö päiväkoti vai koulu täydentävän varhaiskasvatuksen". Saadut selvityksetkään eivät osoittaneet, minkä hallinnon alla täydentävän varhaiskasvatuksen työntekijät ovat ja kuka on heidän esimiehensä. Epäselvyydet ovat käyneet ilmi, kun asiasta on kanneltu muun muassa turvallisuuden, henkilökuntamitoituksen ja kuljetusjärjestelyiden vuoksi. Ne on todettu puutteellisiksi. Avi katsoi, ettei kunta ole kyennyt perustelemaan toimintojen järjestämistä lakiperusteisesti. Eduskunnan oikeusasiamies on pyytänyt selvitykset näistä taustoista niin aluehallintoviranomaisilta kuin kunnalta. Kunnan edellytettiin jättävän vastauksensa 6. lokakuuta mennessä. Kunnanhallitus valtuutti kunnanjohtajan, hallintojohtajan ja sivistysjohtajan laatimaan kunnan vastauksen asiaan. Vaikka kantelu kohdistuu päätöksen viime vuoden heinäkuulta, ovat epäselvyydet jatkuneet senkin jälkeen. Aluehallintoviranomainen antoi 22. toukokuuta 2020 vastauksensa hallintokanteluun, joka oli jätetty saman asian järjestämisestä alkuvuodesta. Kunnalta saamiensa selvitysten perusteella avi toteaa, että puurot ja vellit toiminnan järjestämisestä ovat yhä sekavia, eivätkä täytä lain kirjainta. Täydentävän varhaiskasvatuksen rinnalle on tarjottu aamu- ja iltapäivätoimintaa tai kerhomuotoista palvelua, jotka eivät vastaa tarkoitusta. – Saadusta selvityksestä käy ilmi, ettei Nakkilan kunta ole järjestänyt esioppilaille tosiasiallisesti saavutettavissa olevaa täydentävää varhaiskasvatusta. Täydentävä varhaiskasvatus tuli elokuussa subjektiiviseksi oikeudeksi, eli kunnan täytyy pystyä tarjoamaan sitä kaikille halukkaille. Asian tekee entistä kimurantimmaksi se, että avin mukaan kanteluita ei kunnassa ole käsitelty oikein. Sivistysjohtaja Jonna Heikkilä on ilmoittanut vastauksessaan aville, että kantelu on käsitelty keväällä sivistysvaliokunnassa. Avi ei selitystä niele. – Kun kunnalle osoitetaan selvitys- ja selityspyyntö, se ohjataan kunnassa toimivaltaisen tahon käsiteltäväksi. Samalla huomioidaan esteellisyyskysymykset siten, ettei esteellinen virkamies itse valmistele itseään koskevaa selvitystä eikä esittele sitä. Sivistysjohtajan toimittaman selvityksen mukaan hän on 17.3.2020 toiminut itse esittelijänä sivistysvaliokunnan kokouksessa, jossa on käsitelty aluehallintovirastolle häneen kohdistuneeseen hallintokanteluun annettavaa selvitystä. Sivistysjohtaja on ollut esteellinen tässä valmistelu- ja esittelytehtävässä. Asia on merkitty tiedoksi annettavaksi, vaikka saadun selvityksen perusteella asia olisi ollut päätettävä sivistysvaliokunnassa, avi toteaa ratkaisussaan. Aluehallintovirasto sysää vastuuta myös toimialasta vastaaville luottamushenkilöille: – Aluehallintovirasto huomauttaa Nakkilan sivistysvaliokuntaa vastaisen varalle kunnan velvollisuudesta järjestää esipetusta täydentävää varhaiskasvatusta varhaiskasvatuslain mukaisena varhaiskasvatuksena sekä esittelijän ja valmistelijan esteettömyyden varmistamisesta. Toimitus ei tavoittanut vielä sivistysjohtaja Jonna Heikkilää kommentoimaan asiaa, jota käsiteltäneen myös sivistysvaliokunnan kokouksessa tiistaina kello 16.30 alkavassa kokouksessa. Nyt tehtyjä toimenpiteitä ja niiden lainmukaisuutta selvittää siis eduskunnan oikeusasiamies. Miksi kunnanvaltuutettu ei ole puuttunut asiaan luottamushenkilönä omassa kunnassaan? – Olen sitä yrittänyt, mutta kun asiat eivät tunnu korjaantuvan, en nähnyt enää muuta mahdollisuutta kuin pyytää ulkopuolisen tahon selvittää, toimitaanko kunnassamme lakien ja asetusten mukaan. Mikään ei olisi minulle niin mieluista kuin se, että kanteluni osoittautuisi vääräksi, Jari Myllykoski sanoo. ”Mikään ei olisi minulle niin mieluista kuin se, että kanteluni osoittautuisi vääräksi.” Jari Myllykoski, kunnanvaltuutettu, kansanedustaja (vas.)