Ladataan
Pääaiheet 100 tuoreinta Satakunta Koronavirus Live Urheilu Ajanviete Näköislehti Kulttuuri Porilaine Tähtijutut

”Se on nyt modernimpi psykologisia käsitteitä mittaava testi” – Armeija uusii varusmiesten ”palikkatestit”, nämä viisi väitettä karsiutuivat lopullisesta versiosta

Puolustusvoimat aikoo uusia varusmiehille suunnattuja psykologisia testejään eli peruskokeita. Taustalla on Puolustusvoimien halu hyödyntää testejä entistä enemmän, kun varusmiehiä valitaan heille sopiviin tehtäviin. Oikeaan osuneet valinnat lisäävät myös palvelusmotivaatiota. Uusitut testit otettaisiin käyttöön näillä näkymin aikaisintaan vuoden 2022 alussa. Puolustusvoimien käytäntöön kuuluu, että se järjestää uusille varusmiehille ennen peruskoulutuskauden päättymistä testaustilaisuuden, jossa nämä suorittavat niin sanotun peruskoe 1:n (p1) ja peruskoe 2:n (p2). Peruskoe ykkösessä mitataan henkilön kognitiivisia kykyjä eli käytännössä yleislahjakkuutta. Kokeessa on kolme kysymyssarjaa, joissa jokaisessa on 40 kysymystä eli yhteensä 120 kysymystä. Mukana on erilaisia matemaattisia, kielellisiä ja kuviopäättelytehtäviä, joita tehdään niin monta kuin ehditään tietyssä ajassa. Koe pisteytetään asteikolla 1–9. Päästäkseen aliupseerikouluun pitää kokeesta saada vähintään 4 ja reserviupseerikouluun vähintään 5 pistettä. P2:ssa kartoitetaan vuorostaan johtajaominaisuuksia ja paineensietokykyä. Testi perustuu itsearviointiin, eikä siinä ole oikeita tai vääriä vastauksia. Vastaamiseen ei ole myöskään samalla tavoin aikarajaa kuin p1:ssä. Kaksiosaisen testin toinen osa mittaa emotionaalista tasapainoisuutta ja toinen osa johtamiseen liittyviä asioita, kuten itseluottamusta johtamistilanteissa. P2 pisteytetään asteikolla 0–6. Saavutetun pistearvon pitää olla vähintään 2, että pääsee aliupseerikouluun ja 3, että pääsee upseerikoulutukseen. – Kummastakin testistä saa valintapisteitä johtajakoulutusvalintaan, johon vaikuttaa myös kouluttajien, varusmiesjohtajien ja vertaisten arviot sopivuudesta, sanoo erikoistutkija Kai Nyman Puolustusvoimien tutkimuslaitokselta. Peruskoe 2:een kuului aikoinaan monia varusmiehiä askarruttanut ja mieleen jäänyt kysymys: haluatko olla kukkakauppias? Nymanin mukaan sillä ja vastaavilla kysymyksellä haettiin maskuliinisuus–feminiinisyys-asteikkoa, jolla luultiin olevan jotain merkitystä varusmiespalveluksessa, kun kysymyksiä laadittiin 1970-luvulla. – Ei sillä käytännössä ollut merkitystä. Kun kysymyssarjaa uusittiin vuonna 2001, niin asteikko otettiin pois kokonaan. Suunnitelmissa on nyt jättää peruskoe ykkönen ennalleen, mutta uusia peruskoe kakkonen kokonaan. Nymanin mukaan uusitussa peruskoe 2:ssa pyritään arvioimaan laajemmin varusmiesten ominaisuuksia, joita vaaditaan erilaisissa varusmiesten miehistö- ja johtajatehtävissä. – Se on nyt modernimpi psykologisia käsitteitä mittaava testi, Nyman sanoo. Uutta p2-koetta on testattu vuonna 2018 yli 3 400 varusmiehellä. Testillä arvioitavia ominaisuuksia ovat muun muassa resilienssi eli käytännössä paineensieto, päätöksentekonopeus, tunnollisuus, seurallisuus, jämäkkyys, järjestelmällisyys, pitkäjännitteisyys ja motivaatio. Uuteen testiin on tulossa 320 toteamusta, joihin vastataan viisiportaisella asteikolla, jonka ääripäät ovat ”ei kuvaa minua lainkaan” ja ”kuvaa minua täysin”. Alla on viisi esimerkkiä siitä, minkä tyyppisiä väittämiä uusitussa p2-testissä on. Nämä kysymykset on kuitenkin poistettu lopullisesta versiosta: Olen hyvä kuuntelija. Suunnittelen asioita pitkälle tulevaisuuteen. Reagoin nopeasti. Olen suurpiirteinen. En helposti häiriinny asioista. Uuden testin pisteytystapa on vielä päättämättä. Suunnitteilla on p2-testistä myös lyhyempi versio, jossa kysymykset vaihtuvat, mutta joka mittaisi samoja asioita. – Se olisi tietokoneistettu versio, jossa olisi alle 200 kysymystä, kertoo Nyman. – Sellainen vaihtoehto on ollut esillä, että jatkossa henkilöt tekisivät sen jo ennen varusmiespalvelusta.